Pracovní volno k doprovodu dítěte k lékaři

Dotaz byl publikován v Sondy revue č. 18/2011.

Zaměstnanec má dvě děti (5 a 2,5 roku). Jeho manželka je na rodičovské dovolené. Má nárok na placené volno k doprovodu mladšího dítěte k lékaři?

Nárok na pracovní volno k doprovodu rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení upravuje příloha k nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci. Zde je v bodě 8. pod písm. a) stanoveno, že pracovní volno k doprovodu rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení k vyšetření nebo ošetření při náhlém onemocnění nebo úrazu a k předem stanovenému vyšetření, ošetření nebo léčení se poskytne jen jednomu z rodinných příslušníků na nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na 1 den, byl-li doprovod nezbytný a uvedené úkony nebylo možno provést mimo pracovní dobu s náhradnou mzdy nebo platu, jde-li o doprovod manžela, druha nebo dítěte, jakož i rodiče a prarodiče zaměstnance nebo jeho manžela; má-li zaměstnanec nárok na ošetřovné z nemocenského pojištění, nepřísluší mu náhrada mzdy nebo platu. Volno bez náhrady mzdy nebo platu přísluší, jde-li o ostatní rodinné příslušníky.

Žádný právní předpis nestanoví, který z rodičů má na toto volno nárok. Pokud je matka dítěte na rodičovské dovolené, dovoluje to její zdravotní stav nebo zdravotní stav druhého dítěte, zřejmě by měla dítě k lékaři doprovázet ona. Ovšem zaměstnavatel z důvodu, že druhý rodič je na rodičovské dovolené, nemůže poskytnutí volna svému zaměstnanci odmítnout. Je však třeba zvážit, zda toto vyšetření nebo ošetření nebylo možno provést mimo pracovní dobu. Judikát publikovaný ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod číslem R 6/1986, který se sice vztahuje k vyšetření nebo ošetření zaměstnance ve zdravotnickém zařízení, ale který lze vztáhnout i k doprovodu rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení k vyšetření nebo ošetření při náhlém onemocnění nebo úrazu a k předem stanovenému vyšetření, ošetření nebo léčení, uvádí, že odmítne-li zaměstnavatel poskytnout pracovní volno s poukazem na to, že zaměstnanec má možnost uskutečnit návštěvu zdravotnického zařízení jindy než v pracovní době, nejde z jeho strany o pokyn učiněný v rozporu s právními předpisy. Odmítne-li však zaměstnavatel bezdůvodně poskytnout pracovní volno k vyšetření nebo ošetření ve zdravotnickém zařízení a nařídil-li výkon práce, jde o pokyn, který už je v rozporu s právními předpisy.

Jestliže má zaměstnavatel podezření, že zaměstnanec doprovod dítěte k lékaři zneužívá, může si od zaměstnance vyžádat potvrzení od lékaře, že vyšetření nebo ošetření dítěte nebylo možné provést mimo pracovní dobu zaměstnance.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail