Pracovní úrazovost ve stavebnictví za 1. pololetí roku 2005

V prvním pololetí letošního roku zaměstnavatelé všech odvětví ohlásili inspektorátům celkem 31 230 pracovních úrazů, nejvíce pracovních úrazů bylo hlášeno v odvětví výroba kovových konstrukcí a kovodělných výroků, na druhém místě bylo nejvíce zraněných v oblasti stavebnictví.

Jednou z povinností zaměstnavatele, podle § 133c zákoníku práce a k němu příslušnému nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, je ohlášení pracovního úrazu. Úraz se hlásí bez zbytečného odkladu organizacím vyjmenovaným v nařízení vlády včetně místně příslušnému inspektorátu bezpečnosti práce (od 1. července je změna názvu na oblastní inspektorát práce).

V prvním pololetí letošního roku zaměstnavatelé všech odvětví ohlásili inspektorátům celkem 31 230 pracovních úrazů a z tohoto počtu bylo 529 těžkých, tj. s dobou hospitalizace delší než 5 dní a 65 úrazů smrtelných.

Nejvíce pracovních úrazů bylo nahlášeno v odvětví Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků a na druhém místě bylo nejvíce zraněných v oblasti stavebnictví. Ve sledovaném období, tj. v prvním pololetí roku 2005, bylo zaměstnavateli nahlášeno 2293 pracovních úrazů, ke kterým došlo při stavebních pracích a z toho bylo 76 těžkých a 10 smrtelných úrazů.

Nejčastějším zdrojem pracovních úrazů ve stavebnictví v posledních letech přetrvává ve skupině V. - materiál, břemena, předměty podskupina 50 - Břemena – úrazy břemeny. Po této skupině následují úrazy, jejichž zdrojem jsou zvýšená pracoviště – pády osob z výše a schody, žebříky, výstupy - pády osob na nich a z nich. V prvním pololetí letošního roku se tyto dva zdroje podílely na 33 % všech pracovních úrazů.

Příčinou všech pracovních úrazů je v prvé řadě špatně nebo nedostatečně odhadnuté riziko, které zaměstnavatelé vyhodnotili v 51 % ohlášených úrazů a v druhé řadě to jsou nedostatky   osobních předpokladů postiženého k řádnému pracovnímu výkonu. Tuto příčinu označili zaměstnavatelé ve 39 % úrazů.

Těžké pracovní úrazy

Z celkového počtu 76 těžkých pracovních úrazů byl u 27 případů v prvním pololetí letošního roku označen jako zdroj ostatní zvýšená pracoviště – pády osob z výše. Konkrétně úrazy vznikaly propadnutím pracovníka pracovní podlahou, při montáži pojízdného lešení přepadnutím přes zábradlí, při opravách střešní krytiny propadnutím neúnosnou střešní krytinou a při opravách okapů na budově pádem z lešení.

Druhým nejčastějším zdrojem těžkých pracovních úrazů ve stavebnictví byly schody, žebříky, výstupy – pády osob na nich a z nich. Při práci na žebříku docházelo nejčastěji ke sklouznutí nohy na příčli a následnému pádu pracovníka nebo došlo ke ztrátě stability žebříku a pádu postiženého i s žebříkem. Nejčastější příčinou těchto úrazů byly nedostatky osobních předpokladů postižených k řádnému pracovnímu výkonu ve 34 % případů a špatně nebo nedostatečně odhadnuté riziko ve 24 % případů.

Smrtelné úrazy

Nejčastějším zdrojem smrtelných úrazů v letech 2004 a 2005 byl pád osob z výše a to propadnutí stropní konstrukcí, pád při rekonstrukci střešní krytiny ze střechy, pád z lešení. V letošním prvním pololetí představoval zdroj „pády osob z výše“ 60 % všech smrtelných úrazů. V pořadí dalším zdrojem SÚ roku 2004 byl pád ze žebříku, v letošním roce nebyl zaznamenán žádný smrtelný úraz, kdy by zdrojem byl pád ze žebříku.

V roce 2003 došlo celkem k 9 smrtelným pracovním úrazům v souvislosti s prováděním zemních prací. V prvním pololetí roku 2003 došlo ke 3 smrtelným pracovním úrazům, kdy byl pracovník zasypán zeminou ve výkopu. V dalších letech (2004 a 2005) se tento zdroj vyskytoval v daleko menší míře (I. pololetí roku 2004 – 1 SÚ, I. pololetí r. 2005 – bez SÚ).

Nejčastější příčinou smrtelných úrazů, a to téměř shodně, v posledních třech letech, je používání nebezpečných pracovních postupů nebo způsobů práce včetně jednání bez oprávnění. Následuje příčina, kdy pracovníci nemají dostatek osobních předpokladů k řádnému pracovnímu výkonu.

Kategorie zaměstnavatele

37 % všech úrazů vzniklo v organizacích s počtem zaměstnanců 10 – 49. Jen o něco méně pracovních úrazů bylo ohlášeno od zaměstnavatelů, kteří mají 50 – 249 zaměstnanců (36,5 %). V obráceném pořadí, jsou vzhledem ke kategorii zaměstnavatele, úrazy těžké. Nejvíce – 36,8 % jich vzniklo u subjektů, kteří mají 50 – 249 zaměstnanců a na druhém místě jsou zaměstnavatelé s 10 – 249 zaměstnanci, kteří inspektorátům nahlásili 27,6 % úrazů těžkých. Smrtelných úrazů nejvíce vzniklo u subjektů s počtem do 19 zaměstnanců.

Ve srovnání s prvním pololetím roku 2004 klesl celkový počet úrazů ve stavebnictví, a to o cca 20 %. Zároveň výrazně klesl počet nahlášených smrtelných pracovních úrazů. Zatímco za první pololetí roku 2002 inspektoráty bezpečnosti práce zaznamenaly 17 smrtelných úrazů, za první pololetí roku 2003 to bylo 14 smrtelných úrazů a v prvních šesti měsících letošního roku „pouze“ 10 smrtelných pracovních úrazů.

Ing. Marie Pečená, Státní úřad inspekce práce 

ZDROJ:
Pečená, Marie. Stav a vývoj pracovní úrazovosti ve stavebnictví za 1. pololetí roku 2005. In Zpravodaj SÚIP, č. 3, 2005, s. 3.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail