Pracovní úrazovost v České republice v roce 2015

V roce 2015 došlo k nárůstu počtu i četnosti pracovních úrazů s pracovní neschopností proti roku 2014. V letech 2006 – 2015 došlo u pojištěných mužů ke snížení počtu o 4 % zatímco u žen naopak ke zvýšení o 5 %. Podrobné informace o pracovní úrazovosti v ČR v roce 2015 čtěte v tomto článku. Tabulková část je na konci článku v části 17.

Část 15. 8 Zranění zaměstnanci, místo a činnost

8.1 Zranění zaměstnanci

Zaměstnání

Nejvíce pracovních úrazů s pracovní neschopností delší než 3 dny bylo v roce 2015 evidováno v třídě CZ-ISCO č. 72 „kovodělníci, strojírenští dělníci a pracovníci v příbuzných oborech“ a to 6 972 případů. Z nich nejvíce zastoupená byla pak skupina (č. 722) „kováři, nástrojáři a příbuzní pracovníci“, která vykázala 3 491 případů. V hlavní třídě (č. 8) „obsluha strojů a zařízení, montéři“ (10 226 případů) byla nejpočetněji zastoupena skupina (č. 832) „řidiči motocyklů a automobilů (kromě nákladních)“, kde došlo ke 2 318 případům. V hlavní třídě (č. 9) „pomocní a nekvalifikovaní pracovníci“ (7 248 případů) byla nejpočetněji zastoupena skupina (č. 932) „pomocní pracovníci ve výrobě“, kde došlo ke 2 656 případům. Počty případů za rok 2015 jsou uvedeny v tabulce č. 8.2. V tabulce č. 8.1 jsou pro porovnání uvedeny počty případů za rok 2014 (KZAM).

Pracovní úrazovost 2015

Věk

V grafu č. 8 je uveden podíl počtu pracovních úrazů závažných a ostatních v závislosti na věku zraněného zaměstnance od 30 do 80 let. Graf znázorňuje, jak stoupá podíl (%) závažných případů se stoupajícím věkem. Od 54. roku věku zraněného zaměstnance byly následky úrazu větší, závažných případů bylo v tomto věku přibližně 5 % a jejich podíl se pak s rostoucím věkem stále zvětšoval. Obdobné výsledky byly vykázány i v letech předchozích.

8.2  Místo a činnost při pracovním úrazu

Činnost

Nejvíce pracovních úrazů s pracovní neschopností delší než 3 dny bylo v roce 2015 vykázáno při činnosti „zacházení, manipulace a zpracování hmotných věcí, živých rostlin a živočichů“ a to celkem 13 805 případů. Na prvním místě byla tato položka „blíže nespecifikovaná“ (11 799 případů) a na místě čtvrtém tato položka „ostatní“(2 006 případů). Na druhém místě to byla „chůze“, kde bylo evidováno 7 723 případů. Dále to byla činnost „ukládání“ a to 2 246 případů. Dohromady tyto čtyři činnosti zaznamenaly 57,2 % případů.

Nejvíce případů bylo evidováno ve Zpracovatelském průmyslu (C.), kde činnosti „zacházení, manipulace a zpracování hmotných věcí, živých rostlin a živočichů“ (nespecifikováno a ostatní) dominovaly. Činnost „chůze“ byla až na místě třetím.

Na druhém místě bylo odvětví Velkoobchod, maloobchod, opravy motorových vozidel (G.), kde tyto činnosti zaujímaly stejné pořadí.

Na třetím místě bylo odvětví Doprava a skladování (H.), kde se nejvíce případů odehrálo naopak při chůzi a to 1 364 (tj. 32,8 % z celkových 3 845 případů evidovaných v tomto odvětví).

V tabulce č. 8.2.1 je uvedeno 80,7 % případů z celku, činnosti jsou řazeny podle počtu případů a procentního podílu a doplněny o sumarizovaná procenta.

Místo

Nejvíce případů se událo v roce 2015 v místě úrazu „výroba, továrna, dílna“ a to 12 475. Na druhém místě byl evidován „výrobní prostor, dílna, schodiště v závodě, slévárna, provozní místnosti, autoopravny, laboratoř“ s 6 897 případy. Z těchto 19 372 případů jich bylo 15 898 (82,1 %) vykázáno ve Zpracovatelském průmyslu (C.).

Na třetím místě to pak byl „prostor užívaný hlavně pro skladování, nakládku a vykládku“, kde bylo zaznamenáno 3 026 případů. Z toho jich připadlo na odvětví:

  • Velkoobchod, maloobchod, opravy motorových vozidel (G.) 906, tj. 29,9 %
  • Zpracovatelský průmysl (C.) 862, tj. 28,5 %
  • Doprava a skladování (H.) 689, tj. 22,8 %

V tabulce č. 8.2.2 je uvedeno 90,3 % případů z celku, místa úrazu jsou řazena také podle počtu případů i procentního podílu a doplněna o sumarizovaná procenta.

Z výše uvedených 13 805 případů při nejfrekventovanější činnosti „zacházení, manipulace a zpracování hmotných věcí, živých rostlin a živočichů“ se jich 7 159 událo

v nejfrekventovanějším místě úrazu (19 372 případů) a to „výroba, továrna, dílna“ a „výrobní prostor, dílna, schodiště v závodě, slévárna, provozní místnosti, autoopravny, laboratoř“.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail