Pracovní úraz ve výtahu

Zdroj: 

Zaměstnankyně si těžce poranila ruku v nákladním výtahu. Zaměstnavatel nezajistil bezpečnost na pracovišti tím, že připustil, aby výtah obsluhovaly neproškolené osoby.

Úrazový děj

Zaměstnankyně městského kulturního střediska po skončení kulturní akce převážela rekvizity – gumové skákací míče, obruč s tyčí na dětskou košíkovou – volně v kleci nákladního výtahu z prvního do druhého patra budovy. Jeden míč se dostal do prostoru mezery mezi klecí a čelní stěnou šachty. Ve snaze zabránit poškození míče, se pracovnici zachytila pravá ruka do úrovně předloktí v této mezeře. Klec zastavila v 2. patře, kde jí poskytl pomoc správce kulturního domu.

Porušení povinností postiženého pracovníka: nebylo zjištěno.

Porušení povinností zaměstnavatele:

Nedodržel povinnost mu uloženou v § 102 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Dostatečně nevyhledal a neposoudil rizika možného ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců, neboť připustil, aby obsluhu nákladního výtahu s řidičem prováděli zaměstnanci, aniž byli písemně určeni s požadovanou kvalifikací řidiče výtahu. Zaměstnavatel neprokázal poučení a přezkoušení obsluhy určitého výtahu minimálně odborným servisním pracovníkem, jak požaduje ČSN 27 4002.

Porušení povinností jiné osoby – revizního technika, zaměstnance jiného zaměstnavatele:

Nedodržel povinnost mu uloženou v § 106 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. K zajištění bezpečnosti provozu nákladního výtahu nebyla podle doloženého protokolu provedena předchozí odborná prohlídka výtahu před vznikem úrazu, v rozsahu, v jakém ji požaduje ČSN 27 4002. Nebyla ověřena způsobilost obsluhy výtahu.

Opatření přijatá zaměstnavatelem podle § 105 odst. 5 zákoníku práce:

Technická: úprava řízení výtahu zamezující jeho použití nepovolanými osobami.

Výchovná: řidiči předmětného výtahu byli písemně určeni, zaškoleni, prakticky zaučeni včetně ověření jejich znalostí odborným servisním pracovníkem.

Tato opatření OIP považuje za dostatečná.

Informace o opatřeních provedených OIP:

Na OIP bude s právnickou osobou vedeno řízení k uložení pokuty za porušení ustanovení § 30 odst. 1 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail