Pracovní úraz u zaměstnance na dobu určitou

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Zaměstnanec se v srpnu tohoto roku poranil při plnění pracovních činností na pracovišti (stavební práce) o pohozenou injekční jehlu. Úraz byl vyšetřen a zaevidován v knize úrazů. Zaměstnanec podstoupil testy, jejichž výsledky (žloutenka, pozitivita HIV apod.) budou k dispozici v listopadu. Zaměstnanec nebyl následkem poranění v pracovní neschopnosti, tudíž se nejedná o registrovaný úraz. Tento zaměstnanec má však pracovní smlouvu na dobu určitou a v listopadu již nebude zaměstnancem firmy. Nevíme si rady, jak přesně máme řešit tuto situaci, pokud v listopadu budou výsledky pozitivní. Zaměstnanec v tu dobu bude v evidenci pracovního úřadu. Neporadil nám ani OIP ani pojišťovna Kooperativa.

Podle § 386 zákoníku práce platí, že zaměstnanci, který utrpí pracovní úraz nebo u něhož byla zjištěna nemoc z povolání v pracovním poměru sjednaném na dobu určitou nebo při výkonu práce na základě dohody o pracovní činnosti uzavřené na dobu určitou, přísluší náhrada za ztrátu na výdělku jen do doby, kdy měl tento pracovněprávní vztah skončit. Po této době přísluší náhrada za ztrátu na výdělku, jestliže je možné podle okolností předpokládat, že postižený by byl i nadále zaměstnán. Ostatní práva vyplývající z odškodnění pracovního úrazu nebo nemoci z povolání tím nejsou dotčena. Zde je tedy důležité, aby zaměstnanec prokázal, že i když měl uzavřen pracovní poměr na dobu určitou, že by jinak byl nadále zaměstnán, protože tomu tak bylo např.  i v minulosti, neboť bývá pravidelně zaměstnán. Tady se musí jen prokázat, že pracovní poměr na dobu určitou nebyl pro dotyčného ojedinělou záležitostí. Pokud zaměstnanci i po skončení pracovního poměru vzniknou nějaké další náhrady škody z titulu pracovního úrazu, budou se odškodňovat jako se jinak odškodňují u lidí, s nimiž zaměstnavatel např. skončil pracovní poměr výpovědí.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Nové příspěvky publikované na informačním serveru BOZPinfo.cz

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail