Pracovní úraz u jiného zaměstnavatele - pojišťovna požaduje vysvětlení k místu vzniku úrazu

Zdroj: 

Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Naší zaměstnankyni se při práci u jiného zaměstnavatele, kam byla na základě dohody mezi zaměstnavateli přidělena, stal pracovní úraz. Pojišťovna požaduje vysvětlení k místu vzniku úrazu, jelikož v pracovní smlouvě je pravidelným pracovištěm poškozené naše provozovna. Byla by tato situace důvodem k tomu, že pojišťovna neproplatí odškodnění? Měla být pracovní smlouva před nástupem k jinému zaměstnavateli opatřena dodatkem o změně místa výkonu práce?

To, že by Vám pojišťovna neproplatila tento úraz, asi nehrozí, pojišťovna chce pouze vyjasnit na základě jakého konkrétního pracovněprávního jednání mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem zaměstnanec pracoval u jiného zaměstnavatele. V podstatě jsou možná dvě řešení a já upřímně nedovedu z Vašeho popisu situace určit, o co se jednalo.

Předně se mohlo jednat o pracovní cestu (jestli se jednalo jen o nějaké služby pro druhého zaměstnavatele), to ale asi pracovní cesta nebyla, protože byste to museli poznamenat i do záznamu o úrazu. Druhou možností je (a já myslím, že pravděpodobnější), že se jednalo o dočasné přidělení podle § 43a zákoníku práce (ZP). Dočasné přidělení se ovšem může realizovat pouze na základě dohody se zaměstnancem, a tato dohoda musí mít náležitosti předepsané v § 43a odst. 3 ZP.

Z § 43a odst. 4 ZP pak vyplývá, že  po dobu dočasného přidělení zaměstnance k výkonu práce k jinému zaměstnavateli ukládá zaměstnanci jménem zaměstnavatele, který zaměstnance dočasně přidělil, pracovní úkoly, organizuje, řídí a kontroluje jeho práci, dává mu k tomu účelu závazné pokyny, vytváří příznivé pracovní podmínky a zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví při práci zaměstnavatel, ke kterému byl zaměstnanec dočasně přidělen. Tento zaměstnavatel nesmí vůči dočasně přidělenému zaměstnanci právně jednat jménem zaměstnavatele, který zaměstnance dočasně přidělí. To znamená, že druhý zaměstnavatel dotyčnému zaměstnanci pouze ukládá úkoly a organizuje jeho práci. Právně s ním jedná jeho zaměstnavatel, s kterým má uzavřenou pracovní smlouvu, a ten mu také musí vyřídit odškodnění pracovního úrazu.

Proto asi pojišťovna od Vás bude chtít předložit dohodu o dočasném přidělení podle § 43a ZP.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail