Pracovní úraz při vázání břemene

Zdroj: 

Nikdo (zaměstnanec, zaměstnavatel, třetí osoba) neporušil předpisy, přesto došlo ke zranění člověka.

Situace

K úrazu došlo ve výrobní hale firmy, která se zabývá zpracováním velkých svitků plechu z válcoven. Dále je dělí na menší svitky, které jsou případně dále zpracovávány (výroba trubkových profilů) nebo pouze distribuovány zákazníkům.

Úrazový děj

Dva pracovníci na noční směně chtěli přemístit na linku nový balík svitků pro další zpracování. Ke svazku však nebyl možný přímý přístup kvůli jinému svazku a proto chtěli nejprve překážející svazek přemístit. Postižený pracovník ovládal mostový jeřáb, nastavil jej nad svazek a jeho kolega uchytil jednu stranu textilního popruhu (s plastovou ochranou proti proříznutí hranou plechu) na hák, druhý konec začal provlékat svazkem svitků. Jednalo se o svazek 6 svitků – 43 cm, tloušťka plechu 1,2 mm, šířka 70,7 mm. Náhle došlo k tomu, že se svazek svitků rozpadl a jeho část spadla na nárt pravé nohy druhému pracovníkovi. Pracovník, který prováděl uchycení, dokončil uchycení druhého oka vázacího popruhu na jeřáb. Podařilo se mu sjet s hákem níž tak, aby proces mohl dokončit a břemeno z nohy postiženého zvednout. Postižený utrpěl vážné poranění nohy.

Šetření úrazu
Zjistilo se, že:

  • Postižený byl zdravotně způsobilý pro výkon práce a absolvoval i pravidelné školení BOZP.
  • On i druhý pracovník měl jeřábnický i vazačský průkaz pro daný typ jeřábu.
  • Deklarovaná únosnost pásek na svitky je dostatečně velká, aby mohly být používány pro udržení váhy takového svazku.
  • V průběhu kontroly nebylo zjištěno, z jakého důvodu došlo k destrukci (rozsypání) svazku 6 svitků.
  • Dle informací postiženého byl konkrétní svazek určitě svázán předepsaným způsobem třemi páskami (jak vyplývá z pracovního postupu „Vázání a balení svitků a podélně dělené pásky“).
  • Příčinou rozsypání svazku a následně vzniku pracovního úrazu byla zřejmě kombinace více těžko předvídatelných faktorů, zejména prasknutí stahovacích pásek (skrytá vada materiálu).

Porušení povinností zaměstnavatele:
Nebylo zjištěno.

Porušení povinností zaměstnance:
Nebylo zjištěno.

Závěr

Opatření přijatá zaměstnavatelem podle § 105 odst. 5 zákoníku práce:
Organizační:
upravit stávající pracovní postup pro zajišťování svitků plechu a vázání svazků tak, že všechny svazky musí být zajištěny pěti páskami. Účelem tohoto opatření je omezit riziko překlopení svitku při náhodném prasknutí zajišťovací pásky.

Technická: vyrobené svazky svitků plechu a rovněž i jednotlivé svitky (polotovar do výroby, zbytky apod.) ukládat do kovových rámů. Účelem tohoto opatření je omezit riziko úrazu při pádu svitku (manipulace, odebírání, náraz jiným svitkem apod.).

Výchovná: s provedenými opatřeními seznámit zaměstnance – např. formou vývěsky.

Tato opatření OIP považuje za přiměřená. U zaměstnavatele byla provedena kontrola OIP dle § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů. Nebyly zjištěny nedostatky v péči o BOZP.

 

Komentáře

protiopatření

24.11.2009 - 09:38 Iveta Vanhova
Jsem ráda, že i v českém prostředí funguje systém informovanosti o úrazech a skoro nehodách. Při čtení toho článku mě napadlo protiopatření, které jsme s ohledem na vyhodnocování rizik, přijali v minulosti i my. Se všemi svazky svitků (více jak jeden svitek v "balíku") musí být manipulováno pomocí C-háku. U něhož nehrozí pád svitku i po popraskání ocelových pásek, které jistí balík svitků. V tomto případě bych se tedy přiklonila k používání C-háku.

Re: protiopatření

06.01.2010 - 12:56 Eduard Šimánek
Perfektní doplnění preventvních opatření. Díky:-)

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail