Pracovní lékařství

Recenze na knihu: Pracovní lékařství

Publikaci, která vhodně vyplňuje mezeru na našem současném knižním trhu odborné lékařské literatury, připravil kolektiv autorů složený z vysokoškolských učitelů lékařských fakult všech univerzit, zdravotních ústavů, krajských hygienických stanic a MZ ČR. V úvodní části po stručném historickém přehledu uvádí definici oboru, vysvětluje jeho strukturu, cíle, náplň a metody práce. Obecná část je plně zaměřena na náplň práce lékaře primární pracovnělékařské péče (dříve závodní lékaři) podle úmluvy ILO. Samostatná kapitola je věnována hlavním zásadám spolupráce smluvního lékaře se zaměstnavatelem a konceptu vzorové smlouvy o poskytování primární pracovnělékařské péče. Významná je kapitola zaměřená na hlavní typy poškození zdraví z práce, nároky postižených na odškodnění a s tím související úkoly lékařů. Poslední část publikace se zabývá přehledem nemocí z povolání s ohledem na jejich aktuální incidenci v ČR. V zavěru je čtenář informován o doporučené literatuře, vhodných internetových zdrojích; v příloze je uveden např. seznam nemocíz povolání, tabulka pro urční binaurální ztráty sluchu podle Fowlera, průměrné rozsahy pohybů v kloubech, grafy nebo barevné obrázky nejčastějších profesních dermatóz.

BRHEL, Petr; MANOUŠKOVÁ, Marta; HRNČÍŘ, Evžen. Pracovní lékařství : základy primární pracovnělékařské péče. Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2005. 338 s. ISBN 80-7013-414-3.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail