Řízení BOZP v malých a středních podnicích

Zdroj: 

Zahraniční publikace věnovaná řízení bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v malých a středních podnicích (MSP). 

Bezpečnost je důležitým aspektem každodenních obchodních operací. Může mít dopad na provoz podniku, stejně jako na blahobyt pracovníků. Literatura ukazuje, že MSP čelí v této oblasti mimořádným problémům z důvodu omezených zdrojů a nedostatku znalostí. Malé a střední podniky tvoří převážnou většinu soukromých společností v EU i mimo ni. I přes význam této problematiky jsou informace z literatury roztroušeny a často nejsou na tyto podniky zaměřeny. Cílem této knihy je shromáždit nejnovější informace k přijetí vhodných strategií pro řízení BOZP malých a středních podniků.

Obsah pubilkace:

  • Úvod
  • Hodnocení rizik (Risk assessment)
  • Řízení bezpečnosti (Safety management)
  • Výkonnost bezpečnosti v prostředí MSP (Safety Performance in an SME environment)
  • Bezpečnostní klima v MSP (Safety climate of small-to-medium enterprises)
  • Kompetence pro kulturu prevence (Competences for a culture of prevention: conditions for learning and change in SMEs)
  • Mikropodniky
  • Monitorování a modifikace v systému řízení BOZP (Monitoring and modifying a safety management system)
  • Komunikace/sdělování rizika v MSP (Risk communication in SMEs)

BOUSTRAS, George; GULDENMUND, Frank W. Safety management in small and medium sizedenterprises (SMEs). 1st ed. Boca Raton: CRC Press, 2017. 222 s. (Occupational Health and Safety). ISBN 978-1-4987-4472-0.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail