Pracovní doba strojvedoucího

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla Ing. Olga Valášková.

Mám dotaz k oblasti pracovní doby zaměstnanců v drážní dopravě. Pracovní dobu obecně upravuje zákoník práce (dále ZP), § 79 až §100. V § 100 odst. 1 písm. c) je uvedeno, že odchylky v pracovní době zaměstnanců dráhy stanoví nařízení vlády č. 589/2006 Sb. (dále NV). Zde je v Hlavě III stanovena pouze odchylná doba trvání směny a přestávky mezi směnami. Jak chápat "souběh" ZP a tohoto NV? Platí pro zaměstnance dráhy všechna ustanovení ZP mimo ty, které jsou odchylně dané v NV, nebo pro ně platí pouze ustanovení NV a ze ZP neplatí nic (tedy ani počet odpracovaných hodin týdne, nepřetržité volno 35 hod v týdnu apod.)? A druhý dotaz: V NV 589/2006 Sb. jsou v Hlavě IV uvedeny podmínky pracovní doby v mezinárodní drážní dopravě, které jsou naprosto odlišné od dopravy vnitrostátní. Co a v jakém rozsahu pak platí pro strojvedoucího, který v jedné směně provádí mezinárodní drážní dopravu a v jiných směnách pouze "vnitrostátní" drážní dopravu?

Zákoník práce obecně upravuje pracovní dobu zaměstnanců. Na základě § 100 zákoníku práce je vláda zmocněna stanovit odchylky úpravy pracovní doby zaměstnancům v dopravě, jimiž jsou i zaměstnanci dráhy. Odchylky byly zapracovány do nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě.

Protože nařízení vlády č. 589/2006 Sb. je speciálním předpisem pro pracovní dobu v dopravě, je rozhodující, jak jsou upraveny odchylky speciálně pro každou kategorii zaměstnanců, jimiž se nařízení zabývá. Každé kategorii zaměstnanců v dopravě je věnován jeden úsek problematiky, který je sjednocen do tzv. HLAV. Údaje platící pro jednu Hlavu se nesmí zaměňovat s údaji pro jinou kategorii zaměstnanců uváděné v jiné Hlavě.

Zaměstnancům v drážní dopravě je věnována HLAVA III a pro mezinárodní drážní dopravu HLAVA IV. Kdo je zaměstnancem v mezinárodní drážní dopravě, je stanoveno v § 2 písm c) uvedeného NV (...zaměstnancem mezinárodní drážní dopravy se pro účely tohoto nařízení rozumí zaměstnanec v drážní dopravě, pro jejíž provozování se vyžaduje, aby dopravce byl držitelem osvědčení o bezpečnosti podle jiného právního předpisu6b) a zároveň držitelem dalšího osvědčení vydaného jiným členským státem Evropské unie v souladu s předpisy Evropských společenství6c) v oblasti bezpečnosti drážní dopravy. Za zaměstnance mezinárodní drážní dopravy se nepovažuje zaměstnanec v mezinárodní osobní drážní dopravě, kterou se zajišťuje dopravní obslužnost kraje, v mezinárodní nákladní dopravě do vzdálenosti 15 km od státních hranic, dále na železničním přechodu Petrovlce u Karviné - Zebrzydowice a v drážní dopravě zahájené i ukončené na území České republiky, vedené přes území jiného členského státu Evropské unie, na kterém nezajišťuje dopravní obsluhu...).

Jestliže problematika pracovní doby není upravena v nařízení vlády, použijí se příslušná ustanovení zákoníku práce.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail