Práce ve výškách - nedodržení mnoha předpisů

Zdroj: 

Ukázku porušování BOZP včetně komentáře poslal Ing. Vít Hofman.

Práce ve výškách - nedodržení mnoha předpisů

Pracovníci porušili zejména:

  • části I, přílohy k nařízení vlády č. 362/2005 Sb., a to tím, že byla použita k přístupu do výšky zcela neadekvátní konstrukce (improvizačně vyrobena), bez průvodní dokumentace;
  • odst. (2), § 3, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., a to tím, že zaměstnavatel k práci přednostně nevyužil prostředek s kolektivní ochranou proti pádu (např. haki lešení);
  • písm. a), odst. (1), § 3, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., a to tím, že přestože nebylo využito kolektivního zajištění zaměstnanců proti pádu z výšky, tito nepoužili ani individuální zajitění proti pádu a to i přesto, že pracovali ve výšce zjevně vyšší, než 1,5 m nad okolní úrovní;
  • bod 1, části IV., přílohy k nařízení vlády č. 362/2005 Sb., a to tím, že zaměstnanec nezajistil materiál, nářadí a pracovní pomůcky proti pádu, sklouznutí nebo shození během práce (zejména cívku s prodlužovacím kabelem);
  • bod 2.1.6, přílohy k nařízení vlády č. 101/2005 Sb., a to tím, že zaměstnanec vedl a použil prodlužovací kabel způsobem, kdy tento nebyl dostatečně zajištěn proti poškození (možný pád celé cívky, pošlapání zaměstnancem, zkroucení žil);
  • bod 3., části I., přílohy 2 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., a to tím, že nebyl respektován ohrožený prostor pracovním strojem (maximální dosah pracovního zařízení stroje zvětšený o 2 m);
  • písm. a), odst. (1), § 3, nařízení vlády č. 378/2001 Sb., a to tím, že zaměstnanec pracoval s ruční úhlovou bruskou, v rozporu s provozní dokumentací (návodem k obsluze), zejména potom nepoužil výrobcem stanovené osobní ochranné pracovní prostředky (ochranné brýle, chrániče sluchu, odpovídající pracovní oděv, pracovní obuv).

Další nedostatky mohou hledat čtenáři.

Zajímají nás Vaše zkušenosti s tímto porušením BOZP. Své příspěvky napište do diskuze k článku.

Děkujeme všem účastníkům soutěže "Takto rozhodně ne!" za zajímavé fotografie. Tato soutěž skončila, ukázky porušování bezpečnosti práce a požární ochrany samozřejmě můžete posílat i nadále, ale již ne do této soutěže. V lednu 2016 budou zveřejněny poslední příspěvky.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail