Pozor na požáry na polích

Každý rok musí hasiči v období sklizně likvidovat i zvýšené množství požárů na polích - ať již porostů, či stohů.

Například v neděli 2. srpna musely dvě jednotky požární ochrany zasahovat u požáru kombajnu na poli v okrese Louny. Škoda se vyšplhala na 3 miliony korun. V sobotu 1.srpna zase hořel kombajn v okrese Kutná Hora, škoda byla rovněž odhadnuta na 3 mil. Kč. A hned 11 jednotek požární ochrany v sobotu 1.8. zápasilo s požárem strniště a lisu na slámu na Opavsku.

Častou příčinou těchto požárů při žních je technická závada na zemědělské technice (traktory, kombajny, automobily), popř. nedbalost (chytne např. sláma od rozžhaveného výfuku). Hasiči se setkávají i s požáry, které způsobí kámen popř. jiný cizí předmět, jenž se dostane do techniky a vzniklé jiskry zapálí zralou úrodu. Např. obilný prach dokáže vytvořit se vzduchem velmi výbušnou a snadno zapalitelnou směs.

Zemědělci by proto měli svou techniku ještě přede žněmi zkontrolovat, včetně elektroinstalace a palivové soustavy, promazat třecí plochy, kde by třením mohlo dojít k nadměrnému zahřívání součástí a k požáru. Stroje by měly být opatřeny lapači jisker a určitě také funkčními přenosnými hasicími přístroji.  Stačí drobná závada, malá jiskra, a vyschlé plodiny začnou snadno hořet.

Nebezpečí souvisí i s uskladněním materiálu, například nedostatečně usušeného sena. To se pak v případě, že není zajištěno nedostatečné větrání, postupně zahřívá a může dojít i k samovznícení. Značné riziko hrozí zejména u velkokapacitních seníků nebo u stohů se slámou. Vhodnými opatřeními jsou v tomto případě fungující kvalitní větrací systém a pravidelné měření teploty uskladněného materiálu. V případě, že překročí kritickou mez  65 °C, je nutno materiál alespoň částečně vyskladnit, přeuspořádat a tím  ochladit.

Za první pololetí roku 2009 eviduje Hasičský záchranný sbor ČR celkem 175 požárů na zemědělských plochách (nesklizené pole, sláma na polích, strniště apod.). Tyto požáry za sebou zanechaly škody odhadované na 7, 7 mil. Kč, 10 lidí při nich bylo zraněno.

Požáry v zemědělství

Rok 

Počet požárů

Podíl v % na celkovém počtu požárů

Škoda tis.Kč

Usmrcení

2007

640

2,86

144 667

1

2008

779

3,72

226 079

2

Pamatujte, že je zakázáno rozdělávání ohně  na místech se vzrostlým porostem, tedy i na louce, poli nebo na strništi. Oheň nezakládejte ani v blízkosti stohů (minimálně 100 m), seníků apod. Obdobně je třeba si dávat pozor při kouření, protože takový nedostatečně uhašený nedopalek cigarety odhozený do vysušeného pole či strniště může porost snadno zapálit a způsobit pěknou spoušť.  V přírodním prostředí se pokud  možno vyhněte použití  jakéhokoliv zdroje otevřeného ohně  (sirky, cigareta, zapalovač, přenosný vařič), zejména v letních měsících.

K požáru může dojít i kvůli cestou rozžhavenému výfuku (katalyzátoru) automobilu, který se dostane příliš blízko suché trávy či jiných hořlavin. Proto pozor na parkování v přírodě.

Mezi další typicky letní  zásahy hasičů patří požáry porostů od neopatrně rozdělaných táborových ohníčků, nedopalků cigaret, příp. převržených tepelných spotřebičů (grily, vařiče), požáry aut od vybuchlých plynových zapalovačů, příp. vznícení hořlavých kapalin vlivem extrémních teplot.

Hasiči mohou na základě vlastních bohatých zkušeností potvrdit, že důsledná preventivní opatření učiněná z Vaší strany zabezpečí Váš majetek před požáry a ochrání zdraví Vaše i Vašich dětí.

Když přes veškerou vaši opatrnost přece jen dojde k požáru či jiné závažné situaci, kdy potřebujete pomoc hasičů nebo jiných záchranářů, snažte se v prvé řadě zachovat klid a nepodlehnout panice. Nejdříve chraňte život a zdraví, teprve potom majetek. Jakoukoliv mimořádnou událost, která se stane vám či které jste svědkem,  co nejdříve oznamte hasičům prostřednictvím  tísňové linky 150 či 112. Pokud jde o vyloženě zdravotní problém, pak volejte zdravotnickou záchrannou službu na číslo 155, policii pak na číslo 158. Při ohlášení vždy nejdříve uveďte,   co se stalo, kde k tomu  došlo, zmiňte také důležité okolnosti které mohou napomoci či naopak zkomplikovat zásah záchranářů. Poté uveďte své jméno a přímý kontakt na sebe. Nikdy nezavěšujte jako první a řiďte se pokyny operátora.

A pamatujte, že pokud cestujete do zahraničí a ocitnete se v nouzi, můžete se pomoci záchranářů dovolat prostřednictvím jednotného evropského čísla tísňového volání 112 - platí v celé Evropské unii. V kterémkoliv ze 27 členských států by vám měli poskytnout pomoci v jednom ze světových jazyků. Evropská komise provozuje webové stránky ec.europa.eu/112, které jsou  věnované výhradně lince 112 a jejímu fungování v různých evropských státech.

Pravidla ohleduplného a bezpečného jednání platí nejen v tuzemsku, ale i v cizině. Neudělejte při své zahraniční dovolené svou neopatrností ostudu naší zemi.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail