Pozor na nebezpečné pády!

Zdroj: 

Údaje o pracovní úrazovosti z roku 2017 ještě nejsou kompletně k dispozici. V roce 2016 se stalo 105 smrtelných pracovních úrazů, došlo k poklesu o 27 případů oproti roku předcházejícímu.

Mezi časté pracovní úrazy s následkem smrti patří pády osob (z výšky, do hloubky, ze schodů, z lešení, plošiny, na rovině apod.). Za rok 2016 jich bylo evidováno celkem 16, z toho 7 případů byly pády ze střechy. Tyto úrazy utrpěli výhradně muži, průměrný věk byl 46 let. Ve 13 případech zemřeli v den pracovního úrazu. Minimálně v 8 případech se pracovní úraz stal vinou pracovníka - nebyl jištěn, nepoužíval OOPP.

Podívejme se nyní podrobněji na popis pracovní činnosti, kterou vykonávali v době úrazu. Pracovník spadl z plošiny pracovního stroje, neměl přilbu, neuvázal se; ochranné prostředky nepoužil ani pracovník, který spadl z výšky přes 2 m na podlahu a rozbil si hlavu. Ani ten, co při bourání staré haly propadl střešní krytinou z výšky 6,5 m; další při čištění fasády pracoval na lešení, přelezl zábradlí a spadl dolů. Další nebyl jištěn, když při odvrtávání fošny na střeše uklouzl na mokrém šindeli a sjížděl, neúspěšně se zachytil okapu a spadl z 22 m na zem.

U ostatních obětí smrtelného pádu nebylo jejich zavinění zjištěno. Jeden se zabil při rekonstrukci střechy vepřína, když měnili střešní krytinu, která se prolomila a on spadl na hlavu na betonovou podlahu haly. Jinde probíhaly bourací práce. Pracovník vylezl na obvodovou zeď a odstraňoval překlad z okna, spolu s ním spadl z 3,8 m. Na embolii za několik dní po úrazu zemřel pracovník, který při montáži potrubí spadl z výše 2 m. Při přípravných pracích elektroinstalace pro montáž výtahu v osmipatrové budově zemřel pracovník, který spadl i s podlážkou do výtahové šachty. Další pracoval na montovaném regálovém systému ve výši 9,3 m. Na okraji byly nezajištěné dřevotřískové desky, při chůzi se jedna posunula a on propadl mezi nosníky na podlahu haly.                                                                                           

Z těchto úrazů jednoznačně vyplývá, že by se nemusely stát, kdyby pracovníci při práci ve výškách byli chráněni prostředky kolektivní ochrany nebo použili OOPP. Asi každý zná ustanovení § 3 nařízení vlády č. 362/2005 Sb. "Zaměstnavatel přijímá technická a organizační opatření k zabránění pádu zaměstnanců z výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich bezpečnému zachycení a zajistí jejich provádění na pracovištích a přístupových komunikacích nacházejících se v libovolné výšce nad vodou nebo nad látkami ohrožujícími v případě pádu život nebo zdraví osob například popálením, poleptáním, akutní otravou, zadušením a na všech ostatních pracovištích a přístupových komunikacích, pokud leží ve výšce nad 1,5 m nad okolní úrovní, případně pokud pod nimi volná hloubka přesahuje 1,5 m." Jenom jde o to si pokaždé uvědomit, jak je to důležité. A vztahuje se to i na osoby samostatně výdělečně činné (viz § 12 z. č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, který odkazuje na příslušná ustanovení tohoto zákona a zákoníku práce, která musí OSVČ také dodržovat).

Komentáře

Práce na letecké technice

13.02.2018 - 17:30 David Kudrna
Dobrý den, chci se zeptat, jak přistupovat k řešení práce ve výškách při práci na letecké technice na letových stojánkách. Ke vstupu na křídlo lze použít schody, ale po křídle se technik musí pohybovat bez dalších pomůcek. Není se k čemu kotvit, výška se pohybuje nad 1,5m. V technologických postupech jsou prostředky ke vstupu na letoun stanoveny, ale s kotvením se samozřejmě nikde nepočítá, protože to technicky není možné. Děkuji za odpověď

Re: Práce na letecké technice

15.02.2018 - 19:17 Ondřej Belica
Dobrý den pane Kudrno, ozvěte se mi na email obelicaZAVINÁČlezectvi.cz (OBELICAzavináčLEZECTVI.CZ), je to poměrně snadno řešitelné. O. Belica

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail