Požární hlídka versus preventivní požární hlídka

Zdroj: 

Na dotaz odpověděla plk. Ing. Květoslava Skalská z Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR.

V tomto článku na BOZPinfo jsem se mj. dočetl následující: „Závěrem bych chtěla upozornit, že zákon o požární ochraně upravuje také zřizování požární hlídky. Tato požární hlídka bez přívlastku preventivní se zřizuje místo jednotky požární ochrany za podmínek přesně vymezených zákonem o požární ochraně, přičemž se na ni vztahují ustanovení o jednotkách požární ochrany.“ Z jakého zdroje autorka vychází?

Z hlediska platných požárních předpisů existuje zásadní rozdíl mezi pojmy „preventivní požární hlídka“ a „požární hlídka“.

Problematika týkající se preventivní požární hlídky byla velmi podrobně vysvětlena ve zmíněném článku. Úkolem preventivní požární hlídky je dohlížet na dodržování předpisů o požární ochraně a v případě vzniku požáru provést nutná opatření k záchraně ohrožených osob, přivolat jednotku požární ochrany a zúčastnit se likvidace požáru. Její působení má tedy především preventivní charakter. Zákon o požární ochraně ukládá právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám zřídit preventivní požární hlídku, jestliže jsou provozovateli činností se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím. K tomu, aby povinnost vůbec vznikla, je nutné, aby se jednalo o činnosti provozované v prostorách s nejméně třemi zaměstnanci. Tito zaměstnanci by se v prostoru měli vyskytovat „současně“, tzn. například v jedné pracovní směně, jestliže jde o vícesměnný provoz.

Požární hlídka je forma jednotky požární ochrany, její úkoly jsou represivního charakteru. Podmínky pro zřízení požární hlídky upravuje § 69 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Na požární hlídku se také obdobně vztahují ustanovení tohoto zákona o jednotkách požární ochrany. Další podrobnosti pak uvádí vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů. Požární hlídku tvoří zpravidla velitel požární hlídky a nejméně 3 další členové a vybavuje se jednoduchými věcnými prostředky požární ochrany určenými ke zdolávání požáru a k záchranným pracím. Další vybavení pak určí hasičský záchranný sbor kraje. Požární hlídka se nezařazuje do plošného pokrytí území kraje jednotkami.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail