Požárně bezpečnostní zařízení ve stavbách

Zdroj: 

Stručná encyklopedie požárně bezpečnostních zařízení ve stavbách pro jednotky požární ochrany, požární prevenci a odbornou veřejnost.

Orientace v oblasti požární bezpečnosti staveb a technologií vyžaduje široký komplex teoretických znalostí a praktických zkušeností. Tato kniha je praktickým průvodcem tímto oborem. Požární bezpečnost staveb se řeší podle charakteru jednotlivých budov, objektů a technologických zařízení. Úvodní kapitoly se podrobně věnují stavbám, jednotlivým částem staveb a stavebním konstrukcím a obsahují řadu příkladů řešení z hlediska požární bezpečnosti – kromě běžných prostor jde například o garáže, sklady nebezpečných látek, zázemí tunelů, schodiště, kolektory, spalinové cesty, kabelové trasy atd.

Čtenář se dozví o zkoušení parametrů stavebních konstrukcí prováděném zkušebními požáry. Další kapitoly obsahují informace o konkrétních požárně bezpečnostních zařízeních a principech jejich funkce. V oblasti projektování požární bezpečnosti staveb jsou k dispozici schémata systémové integrity požárně bezpečnostních zařízení, což je zejména u dnešních inteligentních budov stále náročnější oblast. Podrobně jsou popsána hasicí zařízení a způsoby jejich použití. Kniha obsahuje také údaje důležité pro organizaci účinného zásahu jednotek požární ochrany – o příjezdových komunikacích a nástupní plochách, přístupových cestách, zásobování požární vodou atd. Obsahuje velké množství ilustrativních schémat a fotografií.

Kniha je určena projektantům, investorům, stavbyvedoucím, preventistům požární ochrany, hasičům, studentům a široké odborné veřejnosti.

KRATOCHVÍL, Václav; NAVAROVÁ, Šárka; KRATOCHVÍL, Michal. Požárně bezpečnostní zařízení ve stavbách: stručná encyklopedie pro jednotky PO, požární prevenci a odbornou veřejnost. 2. dopl. vyd. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, KRASO, 2021. 765 s. ISBN 978-80-7385-238-2.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail