Požadavky pro práci s rizikovým materiálem z hlediska BOZP

Hygienické požadavky, vybavení a prostorové nároky na pracoviště manipulující s rizikovým materiálem a radiodiagnostická pracoviště.

Pracoviště klinické biochemie

Uvedeno je pouze základní vybavení, které je nutno podle rozsahu předpokládaných služeb doplnit o další laboratoře a provozní místnosti i místnosti vedlejší.

a) Plochy provozních místností:

 

 • laboratoř provozní pro dva laboranty                           15 m2               
  (na každé další pracovní místo 5 m2 )
 • odběrová místnost s jedním odběrovým křeslem           10 m2    
  (každé další odběrové křeslo 3 m , pracoviště se
    zřizuje pouze provádějí-li se odběry)
 • místnost pro příjem materiálu                                      10 m2
 • umývárna skla                                                            7 m2

b) Vybavení:

1. laboratoř provozní

 • laboratorní stoly
 • digestoř (digestoř se zřizuje, vyžaduje-li to charakter prováděných analýz)
 • odstředivky (tam, kde je to technicky možné, umísťují se odstředivky do samostatného boxu s odtahem a gemicidním zářičem)         
 • chladnička
 • dřez
 • umývadlo,

 

2. odběrová místnost

 • odběrové křeslo pro pacienta
 • pojízdná stolička pro laboranta
 • pojízdný stolek pro nástroje
 • stůl přístrojový nebo manipulační nebo pracovní deska
 • lehátko (je-li odběrové křeslo polohovatelné, lehátko se vypouští)
 • skříň na nástroje
 • dřez
 • lékárna pro přípravky nutné k léčbě šoku (s výjimkou rehabilitačního pracoviště a prosektury),

  3. místnost pro příjem materiálu

 • stůl laboratorní
 • skříň
 • chladnička (může být společná s provozní laboratoří)
 • dřez
 • umývadlo.

 

Radiodiagnostické pracoviště

 

Uvedené plošné výměry jsou pouze orientační. Pokud technické požadavky výrobce nestanoví jinak, je plošná výměra dána druhem a typem rentgenového přístroje, který určuje uživatel. Plošná výměra musí splnit vedle požadavku výrobce i požadavek na vzdálenost zdroje rentgenového záření od stěny nebo překážky minimálně 1 m. Při vzdálenosti menší než 1 m musí být proveden nový výpočet tlouštěk ochranného stínění, musí být určen podíl rozptýleného záření na ozáření pacienta a zdůvodněna oprávněnost změny vzdálenosti. U výpočetní tomografie a nukleární magnetické rezonance je nutno dodržet technické požadavky výrobce.

 

Počet a druh rentgenových vyšetřoven, evidence, kancelář, pracovna přednosty, pracovny lékařů, denní místnost zaměstnanců, pohotovostní pokoj se stanoví na základě rozsahu prováděných služeb.

 

Prosektura a patologické oddělení

 

Prosektura obsahuje pitevní úsek, který tvoří pitevna s 1 stolem 20 m2, chladírna minimálně pro 5 zemřelých, propust 10 m2, manipulace 15 - 20 m2, pracovna zřízence (WC, sprcha) 15 m2, pracovna lékaře (WC, sprcha) 15 m2   a podle místních podmínek výstava zemřelých (výstavní místnost, výstavní box, WC pozůstalých) o ploše cca 25 m2.

 

a) Patologické oddělení obsahuje úsek pitevní, laboratorní a vedlejší prostory:

 1. Pitevní úsek tvoří 1 - 2 pitevny, přičemž na 1 pitevní stůl se počítá plocha 15 - 10 m2   chladírna minimálně pro 15 zemřelých, propust 10m2 , manipulace cca 30 m2,   příruční sklad, úklidová komora, pracovna zřízenců s hygienickým zařízením.
 2. Laboratorní úsek tvoří laboratoř nekroptická, laboratoř bioptická, laboratoř cytologická, event. speciální, umývárna skla, příruční sklady, WC zaměstnanců a úklidová komora. Plocha na 1 laboratoř je min. 15 m2. Počet a druh laboratoří je závislý na počtu prováděných výkonů.
 3. Vedlejší prostory tvoří pracovna primáře, pracovna lékařů, fotoateliér s temnou komorou, archiv lékařské dokumentace, archiv parafinových bločků a preparátů a hygienické zařízení zaměstnanců.

  b) Vybavení:

 1. Pitevní úsek - vybavení sestává z pitevních stolů s příslušenstvím, zařízení pro odebrání vzorku tkání, dokumentace zemřelých (foto), chladírny těl a zařízení pro manipulaci.
 2. Laboratorní úsek - vybavení pro uchovávání nekroptického a biologického materiálu, přípravu nekroptického a biologického materiálu k laboratornímu vyšetření, (odmašťování, barvení, parafinování, řezání na mikrotomech), mikroskopickém vyšetření materiálů a vyhodnocení výsledků.

 

 

Pracoviště centrální sterilizace

 

a) Úsek řídící

 • pracovna vedoucího                                                20 m2
 • kancelář                                                                 15 m2
 • denní místnost zaměstnanců                                    15 m2
 • šatny a umývárny zaměstnanců                     (1,3 m2 na 1 osobu)
 • úklidová komora                                                       4 m2

 

b) Zóna nečistého materiálu

 • příjem použitého materiálu
 • umývárna I - dekontaminace (plochy místností se stanoví na základě vypočteného množství zpracovávaného materiálu
 • umývárna přepravek                                               10 - 20 m2

 

c) Zóna čistého materiálu

1.   úsek nesterilního materiálu

 • umývárna II - čisté mytí
 • příprava, balení a sterilizace
 • sklad nesterilního a obalového materiálu
 • box pro přípravu rukavic
 • box pro řezání textilu

(Plochy místností se stanoví na základě vypočteného množství zpracovávaného materiálu. Při odběru materiálu na jedno použití nebonákupu hotového dováženého materiálu se samostatné boxy pro rukavice a řezání textilu nemusí zřizovat.)

 

2.   úsek sterilního materiálu

 • sklad sterilního materiálu CS
 • box pro sterilní pomůcky sterilizované výrobcem (plochy skladů se stanoví na minimální třídenní zásobu materiálu)
 • sklad přepravek                                                10 m2
 • výdej sterilního materiálu                                    15 m2
 • místnost pro dokumentaci                                    10 m2

 

d) Vybavení

 

1. příjem použitého materiálu

 • příjmový pult
 • okno podávací
 • pracovní stůl
 • pracovní deska (plocha)
 • skříňky závěsné
 • psací stůl se sedačkou
 • umývadlo

 

2. umývárna I - dekontaminace

 • pracovní stůl
 • odkapávací stůl
 • pracovní deska (plocha)
 • okno podávací
 • vozík pro interní dopravu
 • dřezy
 • namáčecí vaničky a kontejnery s dvojitým dnem
 • umývadlo
 • myčky automatické
 • vzduchové pistole s rozvodem stlačeného medicinálního vzduchu

 

3. umývárna přepravek

 • pracovní stůl
 • káď
 • sušicí zařízení
 • výtok spojitý na hadici
 • podlahová vpusť

 

4. umývárna II - čisté mytí

 • pracovní stoly
 • pracovní desky (plochy)
 • myčky nástrojů ultrazvukové
 • myčka nástrojů trysková
 • sterilizátor horkovzdušný
 • destilační přístroj
 • vozík pro interní dopravu
 • dřezy
 • proplachovací pistole
 • vzduchové pistole s rozvodem stlačeného vzduchu
 • umývadlo

 

5.   box na úpravu rukavic

 • pracovní stoly
 • pracovní desky (plochy)
 • přístroj na praní a sušení rukavic
 • přístroj na zkoušení rukavic
 • přístroj na talkování rukavic s odvětráním
 • dřez

 

6. box na řezání textilu

 • řezačka
 • manipulační stoly

 

7. příprava, balení, sterilizace

 • stoly setovací
 • stoly pro balení a kontrolu prádla
 • řezačky pro jednorázové obaly
 • svářečky pro jednorázové obaly
 • deska pracovní
 • regál pojízdný
 • sterilizátor parní průchozí (alespoň jeden musí být s vyvíječem páry)
 • sterilizátor formaldehydový nebo etylenoxidový
 • odvětrávací skříně pro materiál sterilizovaný plynem
 • vozík pro interní dopravu
 • umývadlo

 

8. výdej sterilního materiálu

 • výdejní pult
 • okno podávací
 • regály
 • pracovní deska (plocha)
 • psací stůl se sedačkou
 • počítač, umývadlo

   

Ke zpracování článku byly využity podklady poskytnuté KHS Brno, Odd. klinické mikrobiologie nemocnice Třebíč a Odd. klinické biochemie Třebíč.

Zdroj:
MUDr. Eva Hanáková, VÚBP

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail