Povinnosti zaměstnavatele vztahující se ke školení

Povinnosti zaměstnavatele vztahující se ke školení

Zákonné povinnosti vztahující se ke školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

 

Ve smyslu ustanovení § 103 odst. 2 a 3 a odst. 1 písm. f) a h) a ustanovení § 37 odst. 5 zákoníku práce, z. č. 262/2006 se tímto předpisem stanoví rozsah, druhy a lhůty školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, poskytování informací a pokynů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

Rozsah platnosti

Zaměstnavatel zajišťuje školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, informace a pokyny o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, zejména formou seznámení s riziky, s výsledky vyhodnocení rizik a s opatřeními na ochranu před působením rizik souvisejících s výkonem práce pro

 1. zaměstnance v pracovním poměru založeném pracovní smlouvou (jmenováním)

  1. kteří pracují na pracovištích zaměstnavatele
  2. kteří nepracují na pracovištích zaměstnavatele (domáčtí zaměstnanci)
 2. zaměstnance v pracovním poměru na základě uzavřených dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
 3. zaměstnance jiných zaměstnavatelů, vyslaných na práci k němu
 4. jiné osoby, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovištích. 

 

Školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, informace o rizicích a opatřeních na ochranu před jejich působením, pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Se zřetelem na ustanovení § 37 odst. 5, § 103 odst. 2 a 3 a odst. 1 písm. f) a h) zákoníku práce zaměstnavatel stanovuje následující druhy školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a poskytování informací a pokynů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

 1. Pro zaměstnance

  1. při  přijetí do pracovního poměru – nástupu do práce,

   • vstupní školení

    • obecné
    • na pracovišti

Se zřetelem na ustanovení § 228 zákoníku práce zaměstnavatel zabezpečuje pro zaměstnance rovněž

 • zaškolení, nebo
 • zaučení.
 1.  během pracovního poměru

  • opakované školení
  • školení pro vedoucí zaměstnance
  • informace a pokyny o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, zejména formou seznámení s riziky a opatřeními na ochranu před působením těchto rizik
  • ostatní školení
 2. Pro zaměstnance vyslané na práci jinými zaměstnavateli

   Pro  jiné osoby zdržující se s vědomím zaměstnavatele na jeho pracovištích

 • informace a pokyny o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, zejména formou seznámení s riziky a opatřeními na ochranu před působením těchto rizik

 

Vstupní obecné školení zaměstnavatel zajišťuje pro zaměstnance

 1. při přijetí do pracovního poměru založeného pracovní smlouvou (jmenováním), kteří pracují na pracovištích zaměstnavatele,
 2. při přijetí do pracovního poměru založeného pracovní smlouvou, kteří nepracují na pracovišti zaměstnavatele (domáčtí zaměstnanci),
 3. v pracovním poměru na základě uzavřených dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr,
 4. kteří z různých důvodů měli přestávku v zaměstnání nepřetržitě déle než … měsíců,
 5. vyslané na práci u něj jinými zaměstnavateli.

Školení na pracovišti zaměstnavatel zajišťuje pro zaměstnance:

 1. při jejich nástupu do práce,
 2. při změně pracovního zařazení,
 3. při změně druhu práce,
 4. při zavedení nové technologie nebo změny výrobních a pracovních prostředků nebo změny technologických anebo pracovních postupů,
 5. v případech, které mají nebo mohou mít podstatný vliv na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Opakované školení zaměstnavatel zajišťuje pro:

zaměstnance, kteří jsou u něj v pracovním poměru. 

Lhůty opakovaného školení stanoví zaměstnavatel zejména na základě zhodnocených rizik souvisejících s výkonem práce a přijatých opatření na ochranu před působením těchto rizik.

Školení pro vedoucí zaměstnance zaměstnavatel zajišťuje pro:

zaměstnance ve vedoucích funkcích, kteří řídí a kontrolují práci a pracovní výsledky podřízených zaměstnanců, jsou povinni pro ně vytvářet příznivé pracovní podmínky a zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci a odpovídají na všech stupních řízení v rozsahu svých funkcí za plnění úkolů zaměstnavatele v péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci a tyto úkoly jsou rovnocennou a neoddělitelnou součástí jejich pracovních povinností.

Ostatní školení zaměstnavatel zajišťuje například pro:

 1. zaměstnance při opětovném nástupu na pracoviště po skončené pracovní neschopnosti z   důvodu pracovního  úrazu, který si přivodili zaviněným porušením předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, anebo po pracovním úrazu, který si vyžádal pracovní neschopnost delší než …  kalendářních dnů
 2. zaměstnance v odborných profesích, pro něž je zvláštními předpisy požadováno k výkonu práce osvědčení vydávané oprávněnými orgány na základě zkoušky

 

Závěrečná ustanovení

 1. Při určování obsahu jednotlivých forem výchovy k BOZP je  zaměstnavatel povinen zohledňovat současný stav BOZP.  Respektovat přitom všeobecně závazné právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, bezpečnosti technických zařízení a předpisy stanovující pracovní podmínky.
 2. Výběr školitelů pro jednotlivé formy výchovy (pokud tato činnost nevyplývá vlastním zaměstnancům zaměstnavatele z výkonu jejich  funkce resp. z pracovní náplně) je třeba volit s ohledem na  jejich odbornou úroveň a profesní orientaci.

Komentáře

platby

15.01.2007 - 19:10 musil ivo
Zajímalo by mne, jestli zaměstnavatel proplácí povinné školení řidičů.

Re: platby

07.07.2009 - 20:41 la
Slyseli jste uz o paysecu? Je to ted novinka od hellomobile.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail