Používání výstražných vest

Zdroj: 

V souvislosti se změnou vyhlášky, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, není nutné měnit výstražné vesty v povinné výbavě vozidla. I v dalších oblastech používání výstražných vest platí, že je možno i nadále používat vesty, které byly posouzeny podle normy EN 471.

Ve sdělovacích prostředcích se v minulých dnech objevily zavádějící informace o používání výstražných vest v povinné výbavě vozidel. Ministerstvo dopravy reagovalo na svých webových stránkách zveřejněním tohoto prohlášení:

Ministerstvo dopravy se důrazně ohrazuje proti informacím některých médií, podle nichž mají motoristé v souvislosti se změnou vyhlášky, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, měnit výstražné vesty v povinné výbavě vozidla. Z dané vyhlášky žádná taková povinnost nevyplývá.

Ochranné vlastnosti vest, které odpovídaly dřívější evropské normě EN 471, jsou z hlediska bezpečnosti dostatečné a odpovídají technickým požadavkům. Rád bych tedy motoristy jednoznačně uklidnil, že nemusí vyhazovat vesty, které pořídili dříve a kupovat nové. Platí, že vesta, která je součástí povinné výbavy, musí odpovídat evropské normě (označení EN 471 nebo EN ISO 20471). Z žádného předpisu ale nevyplývá, že starší vesty plnící tuto normu nejsou v pořádku a lidé je nemohou používat,“ říká ministr dopravy Dan Ťok.

Požadavky novelizované evropské normy se vztahují na nové produkty, které výrobci uvádějí na trh. Výrobci také nadále mají povinnost umístit na výrobek označení CE, které vyjadřuje shodu se základními požadavky nařízení vlády a směrnicí. Výstražná vesta do povinné výbavy vozidla ale nepatří mezi ty ochranné oděvy, u nichž se podle normy musí uvádět i číslo notifikované osoby provádějící kontrolu. To se týká jiných, specializovaných, ochranných pomůcek.

Pro úplnost je potřeba konstatovat, že i v dalších oblastech používání výstražných vest platí, že je možno i nadále používat vesty, které byly posouzeny podle normy EN 471. Posuzování podle EN ISO 20471 je požadováno pro výrobky, které jsou nově uváděny na evropský trh. Požadavky na značení jsou uvedeny v normách pro vesty a také v EN ISO 13688, která obsahuje obecné požadavky na ochranné oděvy.

Při základní kontrole je třeba na výrobku hledat označení CE (znamená, že výrobek je v souladu s požadavky příslušné evropské směrnice), odkaz na normu, podle níž byl výrobek posuzován (EN 471 nebo EN ISO 20471) a piktogram, který informuje o základních ochranných vlastnostech:

Piktogram podle EN ISO 20471 Piktogram podle EN 471
Piktogram podle EN ISO 20471

X

Piktogram podle EN 471

X

Y

X    číslice vedle piktogramu udává třídu ochrany podle plochy materiálu X    číslice vedle piktogramu udává třídu ochrany podle plochy materiálu
Y    číslice udává třídu retroreflexního materiálu

S výrobkem by měl být vždy dodáván návod na používání, v němž výrobce uvede veškeré potřebné informace, včetně např. maximálního počtu cyklů čištění, apod. Rozsah těchto informací opět udávají uvedené normy.

Odpovědnost za výrobek má výrobce a uživatel má jeho informacím důvěřovat. Nedostatečné nebo nejasné informace mohou být varováním, že výrobek nebude sloužit v potřebném rozsahu. Podezřelá je i extrémně nízká cena. Osobní ochranné prostředky se vyplatí kupovat u solidních prodejců, kteří mohou při správném výběru pomoci. V případě podezření, že výrobek nemá deklarované vlastnosti, je možné kontaktovat Českou obchodní inspekci.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail