Kontrola žebříků

3 příspěvky / 0 nový
Poslední
#1

Kontrola žebříků

8. Květen 2016 - 11:39 Holeček

Dobrý den

Chtěl bych se zeptat na problematiku kontrol žebříků. Běžně provádíme 1x ročně kontrolu přenosných žebříku (dle návodu výrobce). Jak se postavit ke kontrolám pevných žebříku u budov, sil a v jímkách (částečně ponořených). Jak často je kontrolovat a jakým způsobem. Existuje nějaký právní předpis nebo norma. Jak řešit pokud byli vyrobeny dílenským způsobem, není k tomu žádná dokumentace.

RE: Kontrola žebříků

8. Květen 2016 - 11:39 Ing. Bc. Miroslav VALTA, MBA
Hezký den, v odpovědi, zda pevný výlezový žebřík je či není technickým zařízením a podléhajícím tak NV č. 378/2001 Sb., je nutné přihlédnout k minimálním normovým hodnotám v příslušné české technické normě. Touto normou je ČSN 74 3282, Pevné kovové žebříky pro stavby. Některé novinky z pohledu BOZP v této ČSN: - bezpečnostní koš: ochranná konstrukce z třmenů a podélných prutů sloužící k omezení rizika pádu ze žebříku a umožňující odpočinek lezoucí osoby, - nově definuje pohyblivý zachycovač pádu na pevném zajišťovacím vedení, - požaduje, aby štěříny na výstupu byly opatřeny snadno uchopitelným madlem, - hrana výstupní úrovně s nebezpečním pádu se opatří ochranným zábradlím, záchytným systémem dostupným u přístupové plošiny a nezávislým na ostatních systémech (obr. 15a normy) umístěným po obou stranách svislé osy žebříku v délce alespoň 1500 mm, - přístupová plošina, opatřená po obou stranách ochranným zábradlím, se prodlouží do vzdálenosti 1500 mm od nezabezpečené hrany (obr. 15b normy), ČSN 74 3282 má řadu novinek v oblasti BOZP, se kterými je vhodné se seznámit. Brát v úvahu pouze normativní právní akty (zákony, nařízení vlády a vyhlášky) není nejšťastnější přístup k řešení problematiky a při posuzování plnění povinností soudním znalcem by absence plnění minimálních normových hodnot byla pro Vás velice nepříjemně hodnocena tak, že kontrola nebyla provedena řádně jak ve smyslu §4 z.č. 309/2006 Sb., tak i předpisů souvisejících. V neposlední řadě upozorňuji na splnění §103 zákoníku práce, kde je deklarována povinnost zaměstnavateli k proškolení pověřených vlastních zaměstnanců, mezi které patří právě prokazatelné seznámení se všemi normovými hodnotami. K tomuto účelu doporučuji školení s odbornou garancí, například toto: http://www.pyrokontrol.cz/kurzy/odborny-kurz-kontrola-technickeho-stavu-zebriku-a-ocelovych-konstrukci-provedeni-vlastnim-zaskolenym-zamestnancem/ S pozdravem Ing. Bc. Miroslav VALTA, MBA soudní znalec v BOZP a PO

RE: Kontrola žebříků

15. Duben 2014 - 19:11 Vít Hofman
Domnívám se, že pevně zabudované žebříky spadají pod režim NV. č. 101/2005 Sb. Osobně necítím, že by pevně zabudovaný žebřík byl strojem, technickým zařízením, přístrojem či nářadím, podléhajícím režimu dle NV. č. 378/2001 Sb., i když je to běžnou praxí. (Pozn.: Celkem by mě zajímala definice pojmu: "technické zařízení"). Pokud tedy zůstaneme u NV. č. 101/2005 Sb., konkrétně § 3, odst. (4), cituji: "Zaměstnavatel při plnění zákonné povinnosti zajistí: a) stanovení termínů, lhůt a rozsahu kontrol, zkoušek, revizí, termínů údržby, oprav a rekonstrukce technického vybavení pracoviště, včetně pracovních a výrobních prostředků a zařízení, s ohledem na jejich provedení, doporučení výrobce a způsob používání, požadavky na pracoviště, rizikové faktory způsobující zhoršení technického stavu pracovních a výrobních prostředků a zařízení a v souladu s výsledky předcházejících kontrol, zkoušek či revizí, po dobu provozu a používání pracoviště, b) dodržování termínů a lhůt pro provádění činností uvedených v písmenu a) a určí osobu, jejíž povinností je zajistit jejich provádění." Z výše uvedeného je zřejmé, že kdo bude provádět kontroly, rozsah kontrol a jak často budou prováděny, určí zaměstnavatel - nejlépe písemně, vnitřním předpisem. Pokud chcete dodržet NV. č. 378/01 Sb., dělejte kontroly alespoň 1x ročně, dle vypracovaného místního provozního bezpečnostního předpisu pro pevně zabudované žebříky. Vždy však v souladu s návodem na používání (pokud je k dispozici - může být i součástí návodu k obsluze a údržbě celého objektu nebo zařízení). Pro řádnou kontrolu pevně zabudovaných ponořených žebříků, Vám bohužel, nezbude nic jiného, než jímku při kontrole vypustit. Při kontrole je zejména nutno posoudit stav upevnění žebříku (kotvení), pevnost jednotlivých částí, mechanická poškození, korozi, ochranné prvky (koš, plošiny). Nezapomeňte při kontrole zohlednit následující povinnost, plynoucí z NV. č. 362/2005 Sb.: "Žebříky používané pro výstup (sestup) musí svým horním koncem přesahovat výstupní (nástupní) plošinu nejméně o 1,1 m, přičemž tento přesah lze nahradit pevnými madly nebo jinou pevnou částí konstrukce, za kterou se vystupující (sestupující) zaměstnanec může spolehlivě přidržet; za příčlemi musí být volný prostor alespoň 0,18 m a u paty žebříku ze strany přístupu musí být zachován volný prostor alespoň 0,6 m." S pozdravem, VH.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail