Existuje takové školení?

7 příspěvků / 0 nový
Poslední
#1

Existuje takové školení?

12. Prosinec 2014 - 7:20 Kamila

Dobrý den, mám dotaz. Existuje prosím takové školení, které by mě opravňovalo školit ostatní zaměstnance ve firmě? Ať hledám jak hledám, vždycky je školení pro vedoucí pracovníky, které akorát umožňuje doškolovat stávající zaměstnance, kteří projdou minimálně základním dejme tomu online školením.

Děkuji za odpověďi.

RE: Existuje takové školení?

11. Prosinec 2014 - 8:44 Radovan Holy
Dobrý den. Hledáte správně. Takové školení skutečně neexistuje. Vše, co se týče školení o právních a ostatních předpisech BOZP zaměstnanců, je plně v kompetenci zaměstnavatele. Takže zaměstnavatel si defakto může napsat vnitřní předpis, kde prováděním veškerých školení pověří např. paní účetní. Pokud se něco stane, bude právě on - zaměstnavatel prokazovat, že udělal maximum proto, aby se nic nestalo. Proto by měl každý zodpovědný zaměstnavatel školením pověřit zkušeného lektora, znalého prevence rizik a obeznámeného s podmínkami prací a pracovišť zaměstnavatele. Obdobně co se týče lhůt školení a způsobu ověření znalostí. Opakovaná školení stačí provádět 1 x 10 let, pokud si tak zaměstnavatel určí. Opět ale platí, že v případě úrazu bude zaměstnavatel dokazovat, že tato lhůta byla dostatečná. Proto je vhodné lhůty volit kratší. Např. 1 x 3 roky a v mezidobí, např. provádět přezkoušení znalostí zaměstnanců. Neexistuje žádné vstupní a periodické školení. Stále je to totéž školení o právních a ostatních předpisech BOZP, dle odst. (2), § 103, Zákoníku práce. Co se týče obsahu školení, nezapomeňte zaměstnance školit i z ostatních předpisů BOZP, které se vztahují k jimi vykonávané práci (např. návody k obsluze, bezpečnostní listy apod.).

RE: Existuje takové školení?

10. Prosinec 2014 - 18:32 Ing. Jan Buček
Pozor, pokud máte povinnost školit v požární ochraně§ Tam je situace jiná. Podrobnosti jsou obsaženy ve vyhlášce č. 246/2001 Sb. o požární prevenci.

RE: RE: Existuje takové školení?

11. Prosinec 2014 - 9:08 Kamila
Děkuji za odpověď, takže jestli to chápu správně, tak když zaměstnavatel vnitřním předpisem určí mě, tak já mohu školit stávající i nově příchozí zaměstnance v BOZP? Samozřejmě, že absolvuji školení pro vedoucí pracovníky.

RE: RE: RE: Existuje takové školení?

11. Prosinec 2014 - 9:08 Radovan Holy
Ano, skutečně to tak je. Ale jak podotkl kolega, opravdu jen co se týče školení o právních a ostatních předpisech BOZP, dle odst. (2), § 103, ZP. Pokud budete školení provádět, zejména pozor si dejte na obsah školení. Opravdu je nutno školit o právních (zákony, nařízení, vyhlášky) a ostatních předpisech (laicky řečeno: všechny dokumenty řešící bezpečnost a vztahující se k práci zaměstnance - vnitřní předpisy společnosti, včetně dokumentace o identifikaci nebezpečí a hodnocení rizik, technické normy, návody, bezpečnostní listy). Školení "vedoucích pracovníků", prováděné "externími firmami" poskytujícími služby v oblasti BOZP, PO, má dost často nízkou úroveň a nemusí vás dobře připravit. Doporučil bych absolvovat nějaký intenzivnější kurs BOZP. Co se týče školení o požární ochraně, tam je vše taxativně dáno předpisy o PO (§ 16, zákona č. 133/1985 Sb., a §§ 23, 24, 25, 26 a defakto i §§ 36, 40, vyhlášky č. 246/2001 Sb. Přeji hodně štěstí.

RE: Existuje takové školení?

12. Prosinec 2014 - 7:20 Václav Syrový
Dobrý den paní Kamilo. Jak píší kolegové, povinnost provádět školení předpisy neuvádějí, mimo § 103 ZP odst. (2). Zákoník práce pouze v § 37 odst. (5) uvádí cituji: "(5) Při nástupu do práce musí být zaměstnanec seznámen s pracovním řádem a s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jež musí při své práci dodržovat. Zaměstnanec musí být také seznámen s kolektivní smlouvou a vnitřními předpisy." Tedy zaměstnanec musí být "seznámen"....... Zaměstnanec také musí dotat "informace a pokyny". Podle mne by bylo asi velmi vhodné používat termíny běžně používané v našem právním řádu a mnohé dotazy by se celkem snadno a rychle vyjasnily. Přeji pěkný den. Syrový.

RE: RE: Existuje takové školení?

12. Prosinec 2014 - 7:20 Václav Syrový
Paní Kamilo ještě se vracím k vašemu dotazu a posílám pouze hlavičku zápisu z jeho úvodní části jako ukázku. " AK - 09.12./014 V Bystřici nad. Pernštejnem 8. prosince 2014 Věc: Osnova seznámení vedoucích zaměstnanců s právními a ostatními předpisy o bezpečnosti práce a požární ochraně a zápis o provedeném seznámení a ověření znalostí vedoucích zaměstnanců." Přeji pěkný den. Syrový.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail