Evidence ochranných prostředků

5 příspěvků / 0 nový
Poslední
#1

Evidence ochranných prostředků

13. Prosinec 2014 - 15:00 Jarka

Dobrý den. Osobní ochranné prostředky vydáváme zaměstnancům proti podpisu stvrzujícímu jejich převzetí v osobní kartě. Výjimkou jsou na některých pracovištích brýle a ochranné zástěry, které dáváme přímo na pracoviště a použije je ten, kdo tam zrovna pracuje. Je potřeba vydání těchto prostředků na pracoviště  také nějak evidovat? Jsou podpisy o převzetí každého prostředku nutné, když se některé rukavice mění každý měsíc? Děkuji za odpověď.

RE: Evidence ochranných prostředků

12. Prosinec 2014 - 23:24 Norbert Chalupa
Paní Jarko, toto žádný předpis neřeší. Vždy musíte ovšem prokázat, že příslušnému zaměstnanci daný OOPP poskytnut byl, má-li na něj nárok. V § 3 odst. (3) NV č. 495/2001 Sb. je stanoveno: ,, zaměstnanci musí být s používáním ochranných prostředků seznámeni. Používání ochranných prostředků více zaměstnanci je možné pouze v případě, že byla učiněna opatření, která zamezí ohrožení přenosnými chorobami. ˮ Je tedy na vás, jakou formu přidělování OOPP si zvolíte. Co se týče vašich zástěr (svařování, zpětný vrh?), tak na pracovišti takto mít můžete, ale musíte, kupř. v organizačním předpisu, stanovit způsob, jakým toto bude prováděno a prokazatelně doložit, že všichni zaměstnanci, kterých se to týká, byli s tímto způsobem řešení přidělování OOPP seznámeni. U zástěr, které slouží k ochraně při svařování nebo k ochraně břišní krajiny proti zpětnému vrhu na dřevoobráběcích strojích, by to takto mohlo být řešeno, nicméně ochranné brýle bych přiděloval každému zvlášť, proti podpisu o převzetí. U rukavic je to obdobné, musíte prokázat, že je zaměstnanec poskytnuty měl. Tolik můj názor.

RE: Evidence ochranných prostředků

9. Prosinec 2014 - 7:47 Radovan Holy
Souhlasím s p. Chalupou. Skutečně žádný právní ani ostatní předpis BOZP neukládá povinnost evidovat výdej, natož vrácení OOPP. Nejsem si jist, zda by toto nemohlo být vyžadováno ze strany "finančních" kontrol, aby se doložilo, k čemu nakupované OOPP slouží. Z hlediska BOZP je pro Vás důležité prokázat, že má zaměstnanec OOPP, který k práci potřebuje, trvale k dispozici, že je tento OOPP použitelný, že zaměstnanec ví, jak jej používat (obeznámen s návodem) a že zaměstnanec ví, kdy jej používat (seznámen s hodnocením rizik pro výběr a použití OOPP). Myslím si, že vše jde ošetřit školením o právních a ostatních předpisech BOZP (např. školení o vámi vypracované metodice pro poskytování OOPP, chcete-li, o směrnici). Pak ani evidence není potřebná. Na druhou stranu jedním dechem dodám, že lepší jistoty, než vydat OOPP proti podpisu, není. V praxi často vidím, že se chybuje ne ani tak v prokazatelnosti výdeje OOPP, jakož to spíše v obeznámení zaměstnanců s použitím konkrétních OOPP.

RE: RE: Evidence ochranných prostředků

13. Prosinec 2014 - 15:00 Jarka
Dobrý den pane Chalupo, informace přišly v pravý čas, hned ve středu jsem je využila v praxi  při prověrce a později při aktualizaci směrnice. Děkuji Vám i panu Holému. Ještě bádám nad tím, jestli je potřeba předem nastavovat nějakou dobu předpokládané životnosti OOPP-ček (dříve to u nás bylo zvykem), nebo se stačí jen řídit funkčnostía opotřebeností. Samozřejmě nepřekročit dobu použitelnosti stanovenou výrobcem, pokud něco takového udělal, a dopředu nic jiného zbytečně nenastavovat. Mějte se hezky. J.

RE: RE: RE: Evidence ochranných prostředků

13. Prosinec 2014 - 15:00 Norbert Chalupa
Vážená paní Jarko, odpověděla jste si sama. Je-li nutno stanovit nějakou předpokládanou dobu životnosti, tak z hlediska BOZP ne (až na výjimky od výrobce). Vím, že někteří zaměstnavatelé takovou dobu v předpisech pro poskytování OOPP uvádějí. Je-li to vhodné z hlediska účetního, to nevím? I Vy se mějte hezky!

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail