archivace MPBP

11 příspěvků / 0 nový
Poslední
#1

archivace MPBP

11. Listopad 2014 - 22:41 Novotný K.

Dobrý den, jak dlouho se mají archivovat starší verze místních provozně bezpečnostních předpisů zmiňovaných v článku na úvodní straně, pokud dojde k jejich aktualizaci? Děkuji za případnou odpověď.

RE: archivace MPBP

9. Listopad 2014 - 11:53 Václav Syrový
Dobrý den pane Novotný. Ono k vašemu dotazu je potřeba ještě uvést jak máte MPBP vydaný a na základě kterých ustanovení. Pokud jej máte například vydaný jako "vnitřní předpis" zaměstnavatele, tak na něj platí ustaovení § 305 ZP. a máte povinnost jej uschovat po dobu 10 let ode dne ukončení jeho platnosti. Pokud jej máte vadaný s odvoláním na jiné zákonné a podzákonné normy je třeba vycházet z těchto norem nebo obecně z archivního zákona a předpisů jej provádějících a nebo z vlastního spisového a skartačního řádu organizace. Čili obecně záleží na tom jak kvalitně při zpracování postupoval jeho zpracovatel a jak využil možnosti právního řádu, např. "vydáním tohoto MPBP ruším platnost MPBP z roku XYZ a ukládám asistentce ředitele uschovávat MPBP z roku XYZ po dobu např. 15 let ....." Tam je zase potřeba znát situaci ve formě a počítat s tím jestli se mohou vyskytnout nějaké problémy se vznikem nemocí z povolání, nebo nějakým sporem zaměstnanců o následky po nějakém hlášeném i nehlášeném pracovním úrazu a podobně. Kdysi jsem tady v diskuzi někdy okolo roku 2005 psal že bezpečák by měl být půl právníka, a někteří diskutující s tím příliš nesouhlasili.

RE: RE: archivace MPBP

9. Listopad 2014 - 20:23 Tomáš Neugebauer
MPBP nemůže být vydán jako vnitřní předpis ve smyslu § 305 zákoníku práce, neboť tím je pouze předpis vydaný zaměstnavatelem upravující mzdová, platová a ostatní práva zaměstnanců. Interní předpis zaměstnavatele, který nároky zaměstnanců neuvádí, není vnitřním předpisem ve smyslu § 305 zákoníku práce. To se týká i MPBP.

RE: archivace MPBP

9. Listopad 2014 - 11:59 Tomáš Neugebauer
<p>Na váš dotaz není možné uvést jednoznačnou odpověď. Záleží na zaměstnavateli, jakou lhůtu si sám stanoví. Vzhledem k tomu, že zákon o archivnictví a spisové službě se nevztahuje na všechny zaměstnavatele, ne každý zaměstnavatel má povinnost si tuto lhůtu stanovit.</p> <p>Může nastat případ, že zaměstnavatel starý MPBP neuloží a ihned po jeho náhradě novým jej zničí a z hlediska požadavku práva je to zcela v pořádku. Záleží na konkrétních podmínkách.</p>

RE: RE: RE: archivace MPBP

10. Listopad 2014 - 14:45 Václav Syrový
Dobrý večer pane Neugebauere. Děkuji za Váš názor k mému příspěvku. Ale já osobně se přikláním k názoru, že MPBP je vnitřním předpisem, protože podle § 106 odst. (1) cituji "Zaměstnanec má právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, na informace o rizicích jeho práce a na informace o opatřeních na ochranu před jejich působením; informace musí být pro zaměstnance srozumitelná. " konec citátu. Čili právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a právo na informace před jejich působením; podle mého názoru patří mezi ostatní práva zaměstnanců. S pozdravem Syrový.

RE: RE: RE: RE: RE: RE: archivace MPBP

11. Listopad 2014 - 10:29 Tomáš Neugebauer
Problém je v tom, že uvedený údaj do MPBP nepatří. A pokud by se tam objevil, tak by se jednalo o zcela špatně zpracovaný dokument, neboť MPBP má upravovat pracovní a technologické postupy při provozování dopravy, nikoliv práva (nároky) zaměstnanců. Tedy z podstaty tohoto dokumentu nemůže být vnitřním předpisem.

RE: RE: RE: RE: archivace MPBP

11. Listopad 2014 - 8:09 Tomáš Neugebauer
MPBP není předpisem, který upravuje práva (nároky) zaměstnanců na zajištění BOZP. Jedná se o dokument, který je možné zařadit mezi řídíci akty a metodické postupy. Tedy mezi dokumenty, jež nejsou vnitřním předpisem ve smyslu § 305 zákoníku práce. Některé předpisy zaměstnavatele související se zajištěním BOZP je možné vydat jako vnitřní předpis, avšak domnívám se, že MPBP to opravdu není.

RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: archivace MPBP

11. Listopad 2014 - 15:29 Radovan Holy
Prošel jsem svůj MPBP pro dopravu a skutečně jediné slovo "právo" nebo jeho odvozeninu v něm neuvádím. Rovněž v ostatních předpisech BOZP. Pouze technologické a pracovní postupy, způsob plnění úkolů prevence rizik a nutné pojmy k pochopení obsahu. Asi nad tím příliš přemýšlím. Opět mi ale vyvstává další otázka. MPBP pro dopravu vydám s odvoláním na NV. 168/02 Sb., předpis, upravující práva zaměstnance, s odvoláním na § 305, ZP, jak ale vydám předpis, který naní vypracován na základě žádného konkrétního ustanovení? Můžu vydat předpis BOZP, na základě ustanovení § 102, ZP? Nerad bych, aby někdy někde u soudu protistrana nenapadla předpis jako takový, ale jeho platnost.

RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: archivace MPBP

11. Listopad 2014 - 15:29 Tomáš Neugebauer
Předpisem BOZP zaměstnavatele se řeší nějaký problém zajištění BOZP. Jedná se o opatření administrativního charakteru. Toto opatření může vzniknout na základě vyhledání a vyhodnocení rizik při práci. Tedy, v jeho rámci si zaměstnavatel stanoví&nbsp; jako opatření zpracování interního předpisu. Jedná se o opatření uvedené v § 102 odst. 5 písm. j) zákoníku práce.

RE: RE: RE: RE: RE: archivace MPBP

11. Listopad 2014 - 9:47 Radovan Holy
Přiznám se, že v této problematice nejsem příliš vzdělaný. Jako "laikovi" mi to však přijde, že pokud dám např. do MPBP pro provoz dopravy, vypracovaného dle NV. č. 168/02 Sb., např. ustanovení: "Zaměstnanec má právo na zajištění náhradní dopravy v případech, kdy pro poruchu firemního vozidla se toto stalo nepojízdným a zaměstnanec zůstal stát dále než 10 km od sídla firmy., stává se takový MPBP předpisem, který upravuje práva zaměstnance a tudíž, naplňuje kritéria pro vnitřní předpis zaměstnavatele, vydaný dle § 305 ZP. Znovu opakuji, že je to můj laický pohled a docela rád bych se v této oblasti někým zkušeným nechal poučit. Děkuji, RH.

RE: archivace MPBP

11. Listopad 2014 - 22:41 Anonym
V celém § 305 ZP se nikde nemluví o povinnostech uložených zaměstnanci, což je hlavním smyslem Místního provozního bezpečnostního předpisu. Proto se domnívám, že § 305 ZP a archivační lhůta se na MPBP nevztahuje. JB

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail