Policy Brief VÚBP - Ergonomické aspekty prevence muskuloskeletálních onemocnění (MSD)

Zdroj: 

Policy Briefs VÚBP, v. v. i., poskytují stručná shrnutí hlavních zjištění, výsledků a výstupů z výzkumných projektů a úkolů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dalších souvisejících oblastech, které řešil Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. Tentokrát na téma Ergonomické aspekty prevence muskuloskeletálních onemocnění (MSD).

Neodkladné a komplexní řešení stále se zvyšujícího výskytu muskuloskeletálních onemocnění je velkou výzvou. Ke vzniku MSD dochází navzdory automatizaci, robotizaci, zavádění různých druhů manipulátorů v průmyslové praxi i při aplikaci moderních, ergonomických poznatků a přístupů k projektování, zřizování pracovišť a zefektivnění postupů pracovní činnosti. MSD mají do značné míry souvislost s organizací práce. Rozhodujícím předpokladem k předcházení a k eliminaci MSD je aktivní účast pracovníků.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail