Pojišťovna rozhodla, že se v tomto případě o pracovní úraz nejedná

Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Zaměstnanec pneuservisu se na konci směny převlékal z pracovního oděvu (práce je klasifikována jako nečistá). Po zavázání svých soukromých bot se z podřepu narovnal a v tom pocítil bolest v koleně. Vyšetřením v nemocnici bylo zjištěno poškození menisku v koleně a zaměstnanec skončil na operačním stole. Pojišťovna v dopise zaměstnavateli oznámila, že se nejedná o pracovní úraz a že poškozený nemá nárok na náhradu škody z titulu pracovního úrazu. Je výrok pojišťovny správný ? Pokud ne, jak má zaměstnavatel či zaměstnanec dále postupovat?

Podle mého názoru se jednoznačně jedná o pracovní úraz. Pracovním úrazem je totiž ve smyslu definice tohoto pojmu poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Výklad pojmů „plnění pracovních úkolů“ a „přímá souvislost s ním“ je pak blíže rozveden v ustanoveních § 273 a § 274 zákoníku práce. Podle ustanovení § 274 odst. 1 zákoníku práce jsou v přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů jsou úkony potřebné k výkonu práce a úkony během práce obvyklé nebo nutné před počátkem práce nebo po jejím skončení, a to právě jsou úkony jako je mytí, převlékání apod. V případě, když zaměstnanec prokazatelně se v práci ušpiní a musí se převlékat z pracovních oděvů a pracovní obuvi do civilních šatů, pak je to podle mne jednoznačně úkon nutný po skončení práce. Pojišťovna nemůže tvrdit, že když se zaměstnanec převléká, že si nemá zavázat tkaničku u boty.

Nakonec odpovědný zaměstnavatel jste Vy, proti Vám bude zaměstnanec uplatňovat právo na náhradu škody a Vy musíte rozhodnout jestli úraz odškodníte nebo ne. V případě sporu by zaměstnanec stejně musel žalovat Vás jako zaměstnavatele, pojišťovna by byla jen vedlejším účastníkem sporu. Proto doporučuji pojišťovně jednoznačně oznámit, že jste úraz uznali jako úraz pracovní, protože je nesporné, že práce zaměstnance je klasifikována jako nečistá a že mu z důvodu prevence rizik poskytujete jako OOPP ochranné pracovní oděvy a obuv a že oblékání do OOPP a převlékání do civilních šatů považujete za úkon nutný před začátkem práce a po jejím skončení, tedy za úkon v přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů podle § 274 odst. 1 zákoníku práce.

Argumentovala bych judikátem Nejvyššího soud ČR 21 Cdo 2507/2000, který v právní větě zobecňuje „Při řešení otázky, zda úraz, který utrpěl zaměstnanec, je v přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů, soud posuzuje tuto souvislost z hlediska místního, časového a věcného, tedy zda taková souvislost je dána vzhledem ke vztahu činnosti, při níž došlo k úrazu, k plnění povinností, které pro zaměstnance vyplývají z pracovního poměru.“ A v daném případě je daná nesporně souvislost místní, časová i věcná s plněním pracovních úkolů.

Vy jako zaměstnavatel jste pojištěni z titulu zákonného pojištění zaměstnavatele z odpovědnosti za škodu z titulu pracovních úrazů a nemocí z povolání podle § 205d zákoníku práce č. 65/1965 Sb. (§ 365 zákoníku práce č. 262/2006 Sb.), řádně si platíte pojistné a pojišťovna má za Vás hradit  - viz „Zaměstnavatel má právo, aby za něho pojišťovna příslušná podle § 1 (dále jen "pojišťovna") nahradila škodu, která vznikla zaměstnanci při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, v rozsahu, v jakém za ni zaměstnavatel odpovídá podle zákoníku práce.“ (§ 2 vyhlášky č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, ve znění pozdějších předpisů)  a pojišťovna nemá se zaměstnavatelem co licitovat, jestli úraz uzná nebo neuzná, k tomu nemá oprávnění ani v § 205d starého zákoníku práce ani ve vyhlášce, to je odpovědnost zaměstnavatele a pracovněprávní vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.

Pokud by Vám pojišťovna nevyhověla s úhradou pojistného, doporučuji obrátit se na odbor dozoru nad pojišťovnami Ministerstva financí ČR, to je jejich kontrolní orgán. Jinak samozřejmě byste se museli v krajním případě s pojišťovnou soudit.

Komentáře

NENÍ !!!

15.07.2008 - 10:50 Mir Kolman
Vše jste napsala správně.Veškerá argumentace je dokonalá.Bylo to v přímé souvislosti atd.Ale- nebylo působení vnějších vlivů.Pracovník neměl žádné břemeno,nevykonával ani žádnou práci se zvýšenou namahou,práci pro něj neobvyklou.Prasklý meniskus můžeme srovnat s vyhřezlými plotýnkami.Pak jsou rozhodnutí soudů jiná.Nejedná se o pracovní úraz.Zdraví Kolman .č.t.602435711

Re: NENÍ !!!

15.07.2008 - 18:54 Milan Píša
Plně souhlasím s vyjádřením p. Kolmana. Vždy je nutno prokázat působení vnějších vlivů. Proto také např. infart zaměstnance může být v některých případech posuzován jako pracovní úraz a jindy ne. Při zavazování vlastních bot na zaměstnance nepůsobily žádné vnější vlivy. Jinak by mohl být posuzován úraz při oblékání nebo svlékání přiděleného pracovního ochranného prostředku, který by mohl být příčinou úrazu, tedy by šlo o působení vnějších vlivů. Zaměstnavatel je pojištěn z odpovědnosti za pracovní úraz. Nemůže proto libovolně hodnotit každý úraz zaměstnance jako pracovní a požadovat jeho odškodnění po pojišťovně .

Trošku jiný úhel pohledu

20.08.2008 - 11:13 Radoslav Vlasák
Stejně jako Dr. Dandová se domnívám, že se jedná o pracovní úraz - kdybychom tzv. vnější vlivy uplatňovali demagogicky, nemohlo by být pracovním úrazem ani např. špatné došlápnutí a z toho plynoucí - třeba - podvrtnutí kotníku. To by se nám rázem snížil počet pracovních úrazů!!! Ale to jen tak na okraj - spíš mne zarazilo, že nikdo nereaguje na podstatu věci - tedy že pojišťovna rozhoduje, zda se o pracovní úraz jedná či nikoliv. Nemýlím-li se, o tom, zda úraz je pracovním či ne, rozhoduje pouze zaměstnavatel, případně soud - a nikdo jiný!!!

Re: Trošku jiný úhel pohledu

01.09.2008 - 20:58 Mik123
Dobrý den, mé zkušenosti s pojišťovnou, která za mého zaměstnavatele chtěla rozhodovat co je a co není pracovní úraz jsou v duchu vašeho komentáře. My jsme pracovní úraz proplatili a dali pojišťovnu k soudu za neproplacení. Vyhráli jsme :-). 2x :-)). Bohužel jak je vidět, protože se málokdo ozve tak to zkoušejí pořád. Nemají totiž co ztratit. Zatím ... Jinak jsem byl i na úřadu pro dohled nad pojišťovnami a zde mi řekli, že jsou bezmocní, bez pravomoci v této oblasti a řeší dozor zejména nad financemi pojišťoven. A tak kdo má kuráž a umí se zastat svých lidí tomu přeji hodně zdaru v soudním řízení. Až prohrajou 100x možná si uvědomí, že jednají s "možná" budoucími zákazníky a ne s vazaly, které jim přisoudil stát.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail