Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při PÚ u státních orgánů

Zdroj: 
Na dotaz odpověděl JUDr. Pavel Kučina.

Chtěl bych se zeptat na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu pro organizace, které mají postavení státních orgánů. Podle vyhlášky č. 125/1993 Sb. § 1 odst. 4 se na tyto zaměstnavatele pojištění nevztahuje. Uvedený odstavec 4 byl zrušen novelou č. 487/2001 Sb. Přesto pojišťovna Kooperativa stále uvádí, že se na tyto zaměstnavatele pojištění nevztahuje. Mám tedy dva dotazy: 1. podle jakého předpisu se pojištění nevztahuje na organizace, které mají postavení státních orgánů? 2. Jakým způsobem se uplatňují náhrady dle § 369 zákoníku práce v případě pracovního úrazu?

Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání upravuje dočasně, do doby nabytí účinnosti zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců, zákoník práce. Jedná se o velmi neobvyklou legislativní konstrukci, neboť ustanovení § 365 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, odkazuje na § 205d zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, který byl novým zákoníkem práce zrušen. Podle citovaného § 205d se zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání nevztahuje na organizační složky státu (viz zákon č 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích). Tedy, zjednodušeně řečeno na organizace, které jsou financovány ze státního rozpočtu. Na tom nemění nic skutečnost, že ve vyhlášce č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, a která byla mimochodem rovněž novým zákoníkem práce zrušena, ale přesto je i nadále účinná, byl zrušen čtvrtý odstavec § 1, ve kterém bylo uvedeno, že se zákonné pojištění nevztahuje na organizace, které mají podle zákona postavení státního orgánu. Toto ustanovení bylo nadbytečné a nepřesné, neboť platí to, co je uvedeno v zákoně, jmenovitě v § 205d zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce.

K druhé části dotazu musíme připomenout, že odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání a zákonné pojištění této odpovědnosti jsou dva rozdílné instituty. Odpovědnost zaměstnavatele nastává bez ohledu na to, zda je či není pojištěn. Jestliže organizační složky státu jsou ze systému zákonného pojištění vyloučeny, hradí škodu vzniklou jejich zaměstnanci pracovním úrazem nebo nemocí z povolání v rozsahu, jak by škodu hradila za zaměstnance pojišťovna ze zákonného pojištění, tedy v rozsahu a za podmínek uvedených zákoníku práce v § 365 a následujících. K tomu užije organizační složka státu prostředky vyčleněné na její činnost ze státního rozpočtu.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail