Platí naše osvědčení koordinátora BOZP na staveništi i v Polsku?

Zdroj: 

Na dotaz odpověděla JUDr. Anna Samková z Ministerstva práce a sociálních věcí.

Platí osvědčení odborné způsobilosti pro činnost koordinátora BOZP na staveništi získané v ČR i pro výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi v Polsku? Musí taková osoba projít nějakým školením v Polsku nebo stačí jen odborný překlad českého osvědčení do polského jazyka?

K Vašemu dotazu sděluji následující. Všechny státy, které využívají práva volného pohybu pracovníků v Evropském společenství v souladu s článkem 11 nařízení Rady (EHS) č. 1612/68, mezi které tak patří kromě ČR i v dotazu zmiňované Polsko, mají v národním právu podobné zásady pro postup při uznávání odborných kvalifikací získaných v jiném členském státě. V ČR se jedná o zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace, ve znění pozdějších předpisů. Bude tomu tak i v dotčeném případě uznání osvědčení odborné způsobilosti koordinátora BOZP na staveništi, které fyzická osoba získala v ČR po splnění předpokladů stanovených v zákoně č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Fyzická osoba, která je držitelem výše uvedeného osvědčení v ČR, pak nepodléhá dalšímu procesu ověřování v jiném členském státu ES. Pouze požádá v daném státě EU orgán příslušný k uznávání odborných kvalifikací, aby na základě českého osvědčení přeloženého v tomto případě do polského jazyka, mu byl umožněn výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi i v Polsku.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail