Pád z výšky kvůli neukázněnosti pracovníka

Zdroj: 

Pracovník – OSVČ – nedodržel základní zásady bezpečného chování na pracovišti, včetně pohybu po nedokončeném lešení, a stal se úraz – pád z výšky.

Úrazový děj

Na stavbě probíhala rekonstrukce střešního pláště, výměna oken a zateplování vnějšího pláště. Pracovní úraz se stal na střeše, když pracovník - pokrývač - chtěl položit na stanovená místa izolační folii. Jde o soustavu na sebe navazujících objektů, které jsou vzájemně propojeny. Pracovník vynesl roli izolační folie a po výstupových žebřících lešení do posledního – 7. patra lešení. Po výstupu na lešení u budovy „A“ se přemístil na budované lešení u stěny objektu „B“, poněvadž tam byl výškový rozdíl mezi pracovní podlahou lešení a atikou střechy menší, a hodil roli folie na střechu. Pak se na střechu rozhodl vyskočit sám. Odrazil se z pracovní podlahy lešení a zachytil se rukama za oplechovanou atiku střechy s tím, že se vytáhne nahoru. Když se vzepřel, uklouzly mu po oplechované atice ruce a on padal kolmo dolů mezerou mezi lešením a obvodovou zdí. Jeho pád se zastavil o dvě patra lešení níž, kde zůstal zaklíněn. Pád zaslechli další pracovníci stavby, kteří mu zavolali rychlou lékařskou pomoc a následně Hasičský záchranný sbor pro jeho technické vyproštění a následný transport do vozu lékařů.

Zjistilo se, že:

  • Postižený pracovník měl ústní dohodu o provedení díla s jednatelem firmy, která prováděla rekonstrukci střešního pláště a zateplení střechy.
  • Tímto jednatelem byl ústně seznámen s bezpečnostními pravidly na dotčené stavbě včetně toho, že lešení u objektu „B“ je ve výstavbě a není tedy v provozu, což postižený ve své svědecké výpovědi potvrdil.
  • Na dopravu materiálu na opravu střechy byl používán stabilní nákladní výtah a následně pevně zabudovaný požární žebřík nebo výstupové žebříky a kladky osazené do konstrukce lešení.
  • K pracovnímu úrazu by nedošlo, kdyby dodržoval základní zásady bezpečného chování na pracovišti včetně pohybu po nedokončeném lešení, jak sám přiznal.

Porušení povinností postiženého pracovníka:

§ 5 odst. 1 písm. c) zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, ve znění pozdějších předpisů, tím, že si neorganizoval práce a nestanovil pracovní postup tak, aby dodržel zásady bezpečného chování na pracovišti a byl tak chráněn proti pádu z výšky.

Informace o opatřeních provedených OIP

Na základě oznámení vzniku pracovního úrazu s hospitalizací delší než pět dní, byla provedena kontrola podle § 5 odst. 1 písm. e) v rozsahu § 3 odst. 1 písm. c) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů. S ohledem na charakter vykonávané pracovní činnosti v okamžiku úrazu a dále s ohledem na tu skutečnost, že postižený prováděl stavební práce jako OSVČ, neuložil inspektor OIP žádná další opatření a pouze konstatoval porušení bezpečnostních předpisů.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail