Osamocený noční pracovník

Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová

Je ze zákona možné, aby zaměstnavatel nařídil při práci v noci zdravotní sestře a ošetřovatelce v sociálním zařízení, které tvoří pět budov v uzavřeném areálu, aby každá byla v noci sama na jiné budově? Je to z hlediska jejich bezpečnosti možné? Prosím o odkaz na nějaký právní předpis.

Na tuto otázku nelze jednoznačně odpovědět. Žádným předpisem není zakázáno, že by zaměstnanec nemohl pracovat v noci sám. Zákonodárce pouze stanoví pro práci v noci zvláštní podmínky, zejména zajišťuje zaměstnance pracujícího v noci tím, že je povinen se podrobit lékařským preventivním prohlídkám, zda je schopen práci v noci vykonávat, a pak tím, že ukládá zaměstnavateli povinnost zajišťovat pro zaměstnance pracující v noci přiměřené sociální zajištění, zejména možnost občerstvení, a pracoviště, na kterém se pracuje v noci, vybavit prostředky pro poskytnutí první pomoci, včetně zajištění prostředků umožňujících přivolat rychlou lékařskou pomoc.

To vše je ale otázka tzv. prevence rizik ve smyslu ustanovení § 102 zákoníku práce. Zaměstnavatel má totiž jako prvořadou povinnost v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Na základě tohoto zjištění je zaměstnavatel povinen vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění. To znamená, že si musí vyhodnotit, co všechno zdravotní sestra nebo ošetřovatelka na noční směně kromě dozoru nad zde ubytovanými osobami dělá, kolik osob má na starosti a nakonec, jak je její práce riziková a jaké je riziko pracovního úrazu a jak je zajištěna možnost první pomoci apod.
Každý zaměstnavatel, tedy i sociální zařízení musí mít osobu odborně způsobilou v prevenci rizik (viz § 9 a 10 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a tato osoba u zaměstnavatele odpovídá za vyhodnocení rizik a za přijetí potřebných opatření. Je proto třeba se obrátit na ni a zjistit, jak vyhodnotila rizika a jaká jsou přijatá opatření proti možnému vzniku úrazů.

Ještě jednou tedy opakuji, že není obecně stanoveno žádným předpisem, že pracovat v noci osamoceně se nesmí, známe např. práci zaměstnanců u čerpacích stanic apod. Ti také pracují v noci sami a u nich je značné riziko dokonce i fyzického útoku nebo přepadení. Nicméně zaměstnavatel musí v každém případě zaměstnanci vytvořit při práci v noci takové podmínky, aby bylo riziko pracovních úrazů minimalizováno a zároveň musí pracoviště vybavit prostředky, aby zaměstnanec mohl v případě úrazu apod. zavolat první pomoc nebo Policii ČR.

JUDr. Eva Dandová

Autor článku: 

Komentáře

rozšíření dotazu.

24.05.2007 - 07:35 Václav Syrový
A co pracovník nebo pracovnice v odpolední nebo ranní směně??? Jak zaměstnavatele v této době "zajistí bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci ( § 101 odst.1 ZP) Jak zajistí zaměstnancům například poskytnutí první pomoci ??? (§ 103 odst.1 pís.j) atd. atd. Na druhé straně jak zaměstnanec dbá o svou vlastní bezpečnost??? (§ 106 odst. 4 ZP) atd. atd. Takových případů jsem řešil již desítky a včera něco podobného. V osm hodin začínám školení osob konajícíh veřejně prospěšné práce, osamocení zaměstnanci sečoucí trávu křovinořezem nebo motorovou sekačkou a uklízející obecní plochy ve dne provádějící úklid chodníků a silnic v obci!!!. Přeji hodně konkrétních řešení. Syrový.

Doplnění včerejšího příspěvku

25.05.2007 - 09:02 Václav Syrový
Chci se vrátit ke své včerejší poznámce o doplnění dotazu na práci v odpolední nebo ranní směně. Z dotazu tazatelky není zřejmé, jaký je rozdíl mezi prací ošetřovatelky nebo sestry například v odpolední směně jednu minutu před 22 hodinou a jednu minutu po 22 hodině, kdy práce v noci začíná. Co se v této minutě změnilo. Podle mne nic. Jaký je rozdíl mezi prací pracovnic ráno jednu minutu před šestou hodinou a jednu minutu po šesté hodině, kdy zřejmě začíná ranní směna. Co se změnilo v tuto dobu. Podle mne zase nic. Klienti spí, sestra je v pavilonu sama. Co se stane pokud při chůzi se jí podvrtne noha upadne a nebude moci vstát? Co se stane pokud ji postihne například náhlá mozková nebo srdeční příhoda ať už v noci nebo kteroukoliv jinou denní dobu, kdy je na pavilonu již sama a klienti spí? Kdo ji poskytne první pomoc? Jak ji zaměstnavatel zajistí poskytnutí první pomoci v tomto případě??? Včera jsme odpovídal na školení na podobné dotazy. Zaměstnanec pracující na veřejně prospěšných pracích ( invalidní důchodce s francouzkou holí) chodí ráno po rozednění sekat trávu ruční kosou na obecní pozemky spadající až do koryta Svratky. Při práci hrozí rizika pořezání při broušení kosy, pád do kamenitého koryta řeky Svratky, s možným utonutím po sklouznutí ze svahu do řeky. A je na tomto pracovišti sám, místo je vzdálené od ostatních obydlených míst a tomu člověku je 61 roků. Obec nemá žádného placeného pracovníka, který by pracovníky kontroloval, starosta odjíždí okolo sedmé hodiny do 15 km vzdálené obce do zaměstnání a vrací se někdy pozdě odpoledne. A nemusí jít vůbec o práci v noci. Když jsem začal dělat bezpečáka, (1.1.1970) postihovaly infarkty ( náhlá příhoda srdeční) muže po padesátce. Dnes podle dostupných pramenů postihují muže ( i ženy) po třicítce ( je možné se podívat třeba i na sportovce kolik jich zkolabovalo na hřišti a jsou to mladí lidé, trénovaní i když někteří spíše přetrénovaní) a zaměstnavatel má stejné povinnosti jak v noční směně, tak v ranní i odpolední. A v těchto souvislostech je třeba vidět ten dotaz i odpověď nebo odpovědi. Václav Syrový, poradce BOZP, Stříbrná 775, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem. Tel/fax/zázn. 566 55 28 98, 723 170 164.

Osamocený noční pracovník

19.06.2008 - 16:25 Vladimír Frejlich
Pracuji u zemědělské firmy jako noční hlídač a porodník + v létě seču při pouličním světle..Jsem tam v noci sám a telefon je na budově zamčený,je pravda že mám od něj klíč ale když se mě něco stane na hale tak je to dost velká vzdálenost k telefonu...Mám aj za úkol zavřít prasnice když utečou je to celkem fuška je někdy dostat do kotců když jsem tam sám...Seču trávu křovinořezem musím mít zkoušky na tento stroj,žádné nemám...

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail