Oplocení staveniště

Zdroj: 
Na dotaz odpověděl Ing. Václav Kápl.

Řeším ohrazení staveniště z hlediska statiky. Investor si vyžádal posouzení stěny, kterou jsme mu navrhli na ohrazení staveniště při provádění bouracích prací. Čekal jsem, po vyhledání normy ČSN 73 8106, že najdu doporučené statické schéma či způsob, kterým se daný problém posuzuje. Mám k dispozici technickou zprávu k provádění bouracích prací s přílohou statického posudku stavby včetně typického půdorysu a řezu. Prosím o informaci, jestli toto nějaký předpis řeší.

Požadavek na zajištění staveniště v obecné rovině vychází z požadavků nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Bližší požadavky na provedení oplocení dle mých informací nejsou legislativně ošetřeny. Při jeho instalaci proto zhotovitel musí zejména zvážit naplnění základních důvodů, pro které se oplocení staveniště zřizuje. Je to z důvodu zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných osob a z důvodu ochrany majetku zhotovitele na staveništi před případným zcizením. Z toho se bude (při požadované výšce 180 cm) odvíjet materiál oplocení (plné, dřevěné, drátěné apod.), velikost ok a mezer i vlastní provedení. Vždy bude potřeba zajistit dostatečnou stabilitu nosných sloupů lešení, zejména u plných oplocení, kdy hrozí povalení od silných poryvů větru.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail