OOPP pro práci s kyselinami a louhy

Zdroj: 

Na dotaz odpověděl Ing. Jiří Tilhon, Ph.D., LL.M.

Potřeboval bych se poradit ohledně OOPP. Jaký je potřeba respirátor nebo maska pro práci s kyselinami a louhy?

Předem je třeba zdůraznit, že respirátor, čili filtrační polomaska proti částicím (prachu) z logiky věci nechrání proti plynům. Z tohoto pohledu je nevhodným prostředkem ochrany při manipulaci s chemickými látkami, kde dýchací cesty ohrožují výpary. Lze připustit vhodnost takového prostředku, pakliže by bylo nakládáno s pevném skupenstvím dané chemické látky, bez možnosti přeměny tohoto skupenství na plynné, například působením vzdušné vlhkosti (např. fumigační prostředky).

Ochrana proti prachu

Respirátor lze tedy použít pouze k záchytu prachových částic a to se zdůrazněním dvou aspektů. Tím prvním je jednorázovost použití takového prostředku (s přihlédnutím k charakteru zachycené chemické látky) a druhým pak schopnost záchytu látky – čili faktické ochrany zaměstnance. Respirátory jsou dle schopnosti záchytu rozděleny a označeny jako:

 • Třída FFP1 se záchytem min. 80 %,
 • Třída FFP2 se záchytem min. 94 %,
 • Třída FFP3 se záchytem min. 99 %.

Nesrovnatelně kvalitnější ochranu, zvláště z hlediska času použití, nabízí ochranná maska s filtrem proti pevným částicím, které lze dle schopnosti záchytu rozdělit a označit jako:

 • P1 se záchytem min. 80 % (stejné s FFP1),
 • P2 se záchytem min. 94 % (stejné s FFP2),
 • P3 se záchytem min. 99,5 %.

Filtry proti pevným částicím jsou po celém obvodu těla označeny bílým pruhem.

Ochrana proti plynům

Zcela jiná ochrana je poskytována filtry proti plynným složkám chemických látek. V bezpečnostních listech chemických látek, v oddíle 8.2 jsou pro ochranu dýchacích cest konkretizovány typy filtrů, které danou látku zachytí. Takovéto filtry jsou značeny písmenem a barevným pruhem po obvodu těla filtru.

 • A – proti určeným organickým plynům a parám organických látek s bodem varu nad 65 °C - značení hnědou barvou,
 • AX – proti určeným organickým plynům a parám organických látek s bodem varu do 65 °C - značení hnědou barvou,
 • B – proti anorganickým plynům a parám (kromě oxidu uhelnatého) – značení šedou barvou,
 • E – proti oxidu siřičitému a ostatním kyselým plynům – značení žlutou barvou,
 • K – proti amoniaku a organickým aminům – značení zelenou barvou,
 • Hg-P3 – proti rtuti – značení oranžovou barvou,
 • NO-P3 – proti oxidům dusíku – značení modrou barvou,
 • SX-P1(P, P3) – proti speciálně vyjmenovaným plynům.

Je-li filtr konstruován k záchytu několika skupin chemických látek, je na těle filtru více takových barevných pruhů.

Návod k použití

Nezbytnou součástí každého filtru je návod k použití. Pro správné použití filtru je důležité zkontrolovat a vědět:

 1. zda je filtr kompatibilní s maskou, zda nemá jiný rozměr závitu či dokonce jiný druh (např. šroubení vs. bajonetový systém;
 2. jaká konkrétní chemická látka se v daném místě vyskytuje (zda daný filtr zaměstnance ochrání) a jaká je její koncentrace (filtr chrání jen po určitou dobu právě v závislosti na koncentraci dané chemikálie – při vysoké koncentraci či dlouhodobém pobytu v uzavřeném prostoru je lepší než maska s filtrem izolační dýchací přístroj s dálkovým přívodem vzduchu);
 3. jaká je v místě prací koncentrace kyslíku (výrobce zpravidla udává hranici 19 % koncentrace kyslíku jako limitní hranici pro funkčnost filtru).

Nezbytnou podmínkou uvažované ochrany zaměstnance je i jeho znalost a hlavně praktická vycvičenost a dovednost správného nasazení masky a jejího sejmutí (zvláště v kombinaci s užitím ochranných oděvů, bot a rukavic). Chyba při vysvlékání z ochranných prostředků proti chemickým látkám by mohla znamenat i ztrátu života. A ten máme jen jeden.

Autor článku: 

Komentáře

Bezpečností list a předfiltr

02.02.2023 - 16:49 Eduard Šimánek
Jen bych doplnil, že doporučené OOPP pro nakládání s nebezpečnou chemickou látkou nebo směsí, včetně doporučení filtrace jsou uvedeny v bezpečnostním listu, který by měl tazatel automaticky obdržet při nákupu látky nebo směsi od výrobce či distributora. Pokud neobdržel, doporučuji si bezpečnostní list vyžádat dodatečně. Vždy je vhodné v praxi zvážit doplnění filtrace proti plynům a parám i předfiltrem pro zachycování pevných částic (vyskytují-li se). Předfiltr zachytí částice, které by mohly zkrátit použitelnost filtrů proti plynům a parám. U takového řešení je třeba počítat s větším odporem při dýchání.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail