Ochrana staveb na území s nebezpečím výstupu důlních plynů na povrch

Téma týdne řeší problematiku výstupu důlních plynů na povrch, faktory a vlivy ovlivňující uvolňování důlních plynů a následnou prevenci před vznikem mimořádných událostí. Hlavním cílem příspěvku je přehled aktivních a pasivní ochrany staveb, ale také především lidských životů na těchto územích s nebezpečím možného výstupu.

Prevence

Prevence

Jako opatření je řešeno bezpečnostní zajištění stavebních objektů a rozhodnutí o realizaci pasivních nebo aktivních prvků prevence, uskutečňovaných k ochraně proti pronikání důlních plynů. Toto se provádí na základě vyhodnocení měření a zjišťování výstupu důlních plynů do staveb nebo také v jejich okolí.

Prostředky pasivní a aktivní prevence se volí jako opatření jednoduchá, snadno a rychle realizovatelná, s co nejmenším dotekem se stavební konstrukcí a s jejím okolím a také by nemělo docházet k výrazným omezením užívání stavebního objektu. Přednost mají prostředky zajišťující preventivní opatření v nezbytně nutném rozsahu. Řešení by mělo být provedeno úsporně, ale hlavně účinně.

Mezi preventivní protimetanová opatření patří:

  • Zvýšení výměny vzduchu v suterénních prostorách, uskutečňuje-li se přes ně transport metanu do vyšších podlaží
  • Zabránění transportu metanu ze suterénních prostor do vyšších podlaží staveb zvýšením těsnosti kontaktních konstrukcí utěsněním trhlin, prostupů atd.
  • Odvětrání metanu z podloží stavebního objektu a jeho nejbližšího okolí Úspěšnost opatření je dána trvale sníženou koncentrací metanu v místě stavebního objektu na hodnotu nepřekračující nejvyšší přípustnou koncentraci CH4.

V případech, kdy se nepodaří minimalizovat neřízené výstupy důlních plynů pomocí odplyňovacích vrtů nebo jiných prvků jsou jako ochranná opatření navrženy pro jednotlivá dílčí území a ovlivněné stavby dva určující bezpečnostní systémy prevence – pasivní a aktivní. Systémy se vzájemně nevylučují a jejich účinky realizované optimálními technologiemi mohou být buď provázané a působit vzájemně, nebo také zcela samostatné.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail