Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ ze 7. 1. 2022

ČSN EN IEC 61587-6 ed. 2 (18 8003) Mechanické konstrukce pro elektrická a elektronická zařízení - Zkoušky pro IEC 60917 a IEC 60297 - Část 6: Bezpečnostní hlediska pro vnitřní skříně*). S účinností od 7. 5. 2024 se zrušuje ČSN EN 61587-6 (18 8003) Mechanické konstrukce pro elektrická a elektronická zařízení - Zkoušky pro IEC 60917 a IEC 60297 - Část 6: Bezpečnostní hlediska pro vnitřní skříně z prosince 2017.

ČSN EN 1175 (26 8830) Bezpečnost motorových vozíků - Požadavky na elektrické a elektronické systémy. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 1175 (26 8830) Bezpečnost motorových vozíků - Elektrické/Elektronické vybavení z února 2021. S účinností od 31. 7. 2022 se zrušuje ČSN EN 1175-1+A1 (26 8830) Bezpečnost motorových vozíků - Požadavky na elektroinstalaci - Část 1: Všeobecné požadavky na elektrovozíky z června 2011; ČSN EN 1175-2+A1 (26 8830) Bezpečnost motorových vozíků - Požadavky na elektroinstalaci - Část 2: Všeobecné požadavky na motovozíky z června 2011; ČSN EN 1175-3+A1 (26 8830) Bezpečnost motorových vozíků - Požadavky na elektroinstalaci - Část 3: Zvláštní požadavky na systémy přenosu elektrické energie motovozíků z června 2011.

ČSN EN IEC 62061 ed. 2 (33 2208) Bezpečnost strojních zařízení - Funkční bezpečnost řídicích systémů souvisejících s bezpečností. S účinností od 26. 4. 2024 se zrušuje ČSN EN 62061 (33 2208) Bezpečnost strojních zařízení - Funkční bezpečnost elektrických, elektronických a programovatelných elektronických řídicích systémů souvisejících s bezpečností z listopadu 2005.

ČSN EN IEC 61010-2-130 (35 6502) Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-130: Zvláštní požadavky na zařízení určené pro užití dětmi ve vzdělávacích institucích.

ČSN EN ISO 28139 ed. 2 (47 1005) Zařízení na ochranu rostlin - Zádové rosiče poháněné spalovacím motorem - Bezpečnostní a environmentální požadavky a zkušební metody. S účinností od 31. 5. 2024 se zrušuje ČSN EN ISO 28139 (47 1005) Zemědělské a lesnické stroje - Zádové zmlžovací postřikovače se spalovacím motorem - Bezpečnostní požadavky z dubna 2010.

ČSN EN ISO 19085-1 (49 6070) Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 1: Společné požadavky. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 19085-1 (49 6070) Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 1: Společné požadavky z října 2021.

ČSN EN ISO 19085-17 (49 6070) Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 17: Olepovací stroje poháněné řetězem. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 18217 (49 6124) Bezpečnost dřevoobráběcích strojů - Olepovací stroje poháněné řetězem z března 2017.

ČSN EN 1114-3 (69 1809) Stroje pro zpracování plastů a pryže - Vytlačovací stroje a vytlačovací linky - Část 3: Bezpečnostní požadavky na odtahová zařízení. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 1114-3 (69 1809) Stroje pro zpracování plastů a pryže - Vytlačovací stroje a vytlačovací linky - Část 3: Bezpečnostní požadavky na odtahová zařízení z března 2020.

ČSN 91 0601 Sedací nábytek - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro osoby s vyšší hmotností.

ČSN 91 0604 Průmyslové pracovní židle - Bezpečnostní požadavky, rozměry a zkušební metody.

Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad.

ČSN EN 13411-7 (02 4470)  Ukončení ocelových drátěných lan - Bezpečnost - Část 7: Symetrické klínové vidlicové objímky+). Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 13411-7+A1 (02 4470) Ukončení ocelových drátěných lan - Bezpečnost - Část 7: Symetrické klínové vidlicové objímky z července 2009.

ČSN EN 15339-2 (03 8713) Žárové stříkání - Bezpečnostní požadavky na zařízení pro žárové stříkání - Část 2: Jednotky pro regulaci přívodu plynu. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 15339-2 (03 8713) Žárové stříkání - Bezpečnostní požadavky na zařízení pro žárové stříkání - Část 2: Jednotky pro regulaci přívodu plynu z října 2007.

ČSN EN 17088 (12 7801) Větrací systémy s postranními závěsnými clonami - Bezpečnost.

ČSN EN IEC 60695-11-11 (34 5615) Zkoušení požárního nebezpečí - Část 11-11: Zkoušky plamenem - Stanovení charakteristického tepelného toku pro zapálení z bezkontaktního zdroje plamene.

ČSN EN ISO 19818-1 (83 2415) Ochrana očí a obličeje - Ochrana proti laserovému záření - Část 1: Požadavky a zkušební metody.

U norem označených +) se připravuje převzetí překladem.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail