Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 8.11.2016

Zdroj: 

ČSN EN ISO 11623 (07 8529) Lahve na plyny – Konstrukce z kompozitních materiálů – Periodická kontrola a zkoušení. Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky na periodickou kontrolu, zkoušení a ověřování integrity pro další provoz částečně ovinutých kompozitových lahví a plně ovinutých kompozitových lahví na přepravu plynů s linerem ze slitiny hliníku, s ocelovým nebo nekovovým linerem nebo bez lineru (lahev typu 2, 3, 4 a 5), určené pro stlačené, zkapalněné nebo pod tlakem rozpuštěné plyny, s vodním objemem od 0,5 l do 450 l. Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání (ISO 11623:2002), které bylo technicky zrevidováno. Pokud je to prakticky možné, lze tuto mezinárodní normu používat i pro lahve s vodním objemem menším než 0,5 litru. Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN ISO 11623:2015 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN ISO 11623 z července 2016 převzala EN ISO 11623:2015 schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve Věstníku ÚNMZ, tato norma ji přejímá překladem.

ČSN EN ISO 11111-1 (81 0702) Textilní stroje – Bezpečnostní požadavky – Část 1: Společné požadavky. Tato část ISO 11111 specifikuje bezpečnostní požadavky pro často se vyskytující společná nebezpečí textilních strojů a nebezpečí určitých prvků strojů jsou zahrnuta v ISO 11111-2 až ISO 11111-7. Tato řada norem je doplněna normami typu C ISO 9902 (všechny části), pokud jde o měření emisí hluku a ISO 23771, pokud jde o opatření na snížení emisí hluku. Toto třetí vydání zrušuje a nahrazuje druhé vydání (ISO 11111-1:2009), které bylo technicky revidováno. Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 11111-1 (81 0702) z března 2010.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad.

ČSN EN 16774 (04 0040) Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní požadavky na konvertor pro výrobu oceli a přidružená zařízení.

ČSN EN 16710-2 (83 3587) Ergonomické metody – Část 2: Metodika pro pracovní analýzu na podporu návrhu.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail