Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 8. 9. 2023

ČSN ISO 31073 (01 0355) Management rizik - Slovník.

ČSN EN 13411-3 (02 4470) Ukončení ocelových drátěných lan - Bezpečnost - Část 3: Objímky a zajištěné objímky. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 13411-3 (02 4470) Ukončení ocelových drátěných lan - Bezpečnost - Část 3: Objímky a zajištěné objímky z června 2023.

ČSN EN 13885 (51 3030) Potravinářská strojní zařízení - Sponovací stroje - Bezpečnostní a hygienické požadavky. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 13885 (51 3030) Potravinářské stroje - Sponovací stroje - Bezpečnostní a hygienické požadavky z ledna 2023.

ČSN 73 0802 ed. 2 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty. S účinností od 1. 1. 2024 se zrušuje ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty z května 2009. Jejím vydáním se zrušuje ČSN 73 0802 ed. 2 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty z října 2020.

ČSN 73 0804 ed. 2 Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty. S účinností od 1. 1. 2024 se zrušuje ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty z února 2010. Jejím vydáním se spolu s vydáním ČSN 73 0848 ze září 2023 zrušuje ČSN 73 0804 ed. 2 Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty z října 2020.

ČSN 73 0848 Požární bezpečnost staveb - Elektrická zařízení, elektrické instalace a rozvody. Jejím vydáním se spolu s vydáním ČSN 73 0804 ed. 2 ze září 2023 zrušuje ČSN 73 0804 ed. 2 Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty z října 2020. Jejím vydáním se zrušuje ČSN 73 0848 Požární bezpečnost staveb - Kabelové rozvody z dubna 2009.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad.

ČSN EN 13281 (32 0230) Plavidla vnitrozemské plavby - Požadavky na bezpečnost průchodů a provozních prostorů+). Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 13281 (32 0230) Plavidla vnitrozemské plavby - Požadavky na bezpečnost průchodů a provozních prostorů z dubna 2008.

ČSN EN ISO 23582-1 (69 1290) Stroje na zpracování plastů a pryže - Upínací systémy - Část 1: Bezpečnostní požadavky na magnetické upínací systémy+).

ČSN EN 12255-10 (75 6403) Čistírny odpadních vod - Část 10: Zásady bezpečnosti. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 12255-10 (75 6403) Čistírny odpadních vod - Část 10: Zásady bezpečnosti z dubna 2002.

ČSN P CEN ISO/TS 9241-430 (83 3582) Ergonomie interakce člověk - systém - Část 430: Doporučení pro návrh bezdotykového vstupu gesty pro snížení biomechanického stresu.

U norem označených +) se připravuje převzetí překladem.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail