Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 8. 8. 2023

ČSN EN ISO 13577-4 (06 5011) Průmyslové pece a přidružená zařízení - Bezpečnost - Část 4: Ochranné systémy. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 13577-4 (06 5011) Průmyslové pece a přidružená zařízení - Bezpečnost - Část 4: Ochranné systémy z ledna 2023.

ČSN EN IEC 62819 (35 9729) Práce pod napětím - Chrániče očí, obličeje a hlavy před účinky elektrického oblouku - Výkonnostní požadavky a zkušební metody.

ČSN EN 50705 (36 0020) Osvětlovací zařízení s rádiovou komunikací - Bezpečnostní požadavky.

ČSN EN IEC 60601-2-43 ed. 3 (36 4801) Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-43: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost rentgenových zařízení pro intervenční výkony*). S účinností od 2026-01-09 se zrušuje ČSN EN 60601-2-43 ed. 2 (36 4801) Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-43: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost rentgenových zařízení pro intervenční postupy z února 2011.

ČSN EN 16517 (47 8020) Zemědělská a lesnická strojní zařízení - Mobilní lanovky pro svážení dřeva - Bezpečnost. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 16517 (47 0670) Zemědělské a lesnické stroje - Mobilní lanovky pro těžbu dřeva - Bezpečnost z ledna 2023.

ČSN EN 12355 (51 3045) Potravinářská strojní zařízení - Stroje na stahování kůže, seřezávání kůže a odstraňování blan - Bezpečnostní a hygienické požadavky. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 12355 (51 3045) Potravinářské stroje - Stroje na stahování kůže, seřezávání kůže a odstraňování blan - Bezpečnostní a hygienické požadavky z ledna 2023.

ČSN EN 13732 ed. 2 (51 5510) Potravinářská strojní zařízení - Chladicí tanky na mléko na farmách - Požadavky na provedení, bezpečnost a hygienu. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 13732 ed. 2 (51 5510) Potravinářské stroje - Chladicí tanky na mléko na farmách - Požadavky na provedení, bezpečnost a hygienu z ledna 2023. S účinností od 31. 7. 2025 se zrušuje ČSN EN 13732 (51 5510) Potravinářské stroje - Chladicí tanky na mléko na farmách - Požadavky na provedení, bezpečnost a hygienu z března 2014.

ČSN EN 1004-1 (73 8112) Pojízdná dílcová věžová lešení - Část 1: Materiály, rozměry, návrhová zatížení, požadavky na bezpečnost a provedení. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 1004-1 (73 8112) Pojízdná pracovní dílcová lešení - Část 1: Materiály, rozměry, návrhová zatížení, požadavky na provedení a bezpečnost z července 2021.

ČSN EN IEC 62990-1 (83 3635) Ovzduší na pracovišti - Část 1: Detektory plynů - Funkční požadavky na detektory toxických plynů. S účinností od 27. 8. 2025 se zrušuje ČSN EN 45544-1 (83 3635) Ovzduší na pracovišti - Elektrické přístroje používané pro přímou detekci a přímé měření koncentrace toxických plynů a par - Část 1: Obecné požadavky a zkušební metody ze srpna 2015; ČSN EN 45544-2 (83 3635) Ovzduší na pracovišti - Elektrické přístroje používané pro přímou detekci a přímé měření koncentrace toxických plynů a par - Část 2: Funkční požadavky na přístroje používané pro měření koncentrací v oblasti limitních hodnot ze srpna 2015; ČSN EN 45544-3 (83 3635) Ovzduší na pracovišti - Elektrické přístroje používané pro přímou detekci a přímé měření koncentrace toxických plynů a par - Část 3: Funkční požadavky na přístroje používané pro měření koncentrací vysoko nad limitními hodnotami ze srpna 2015.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad.

ČSN EN ISO 3691-2 (26 8812) Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 2: Manipulační vozíky s vlastním pohonem, s proměnným vyložením+).

ČSN EN 16307-2 (26 8814) Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 2: Dodatečné požadavky na vozíky s vlastním pohonem a proměnným vyložením.

ČSN EN 16307-3 (26 8814) Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověřování - Část 3: Doplňkové požadavky na vozíky se zdviženým stanovištěm obsluhy a vozíky speciálně konstruované pro jízdu se zdviženým nákladem (doplňkové požadavky k EN 16307-1).

ČSN EN 17673 (83 2755) Ochranné oděvy - Ochrana proti teplu a ohni - Požadavky a zkušební metody pro oděvy s integrovanými chytrými textiliemi a netextilními prvky.

Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu.

U norem označených +) se připravuje převzetí překladem.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail