Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 8. 7. 2021

Zdroj: 

ČSN EN 54-5+A1 (34 2710) Elektrická požární signalizace - Část 5: Hlásiče teplot - Bodové hlásiče teplot. S účinností od 31. 8. 2022 se zrušuje ČSN EN 54-5 ed. 2 (34 2710) Elektrická požární signalizace - Část 5: Hlásiče teplot - Bodové hlásiče teplot z dubna 2017. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 54-5+A1 (34 2710) Elektrická požární signalizace - Část 5: Hlásiče teplot - Bodové hlásiče teplot z února 2019.

ČSN EN IEC 62485-5 (36 4380) Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové baterie a bateriové instalace - Část 5: Bezpečný provoz staničních Lithium-ion baterií.

ČSN ISO 25119-1 (47 0068) Zemědělské a lesnické stroje a traktory - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 1: Obecné zásady pro konstrukci a vývoj. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 25119-1 (47 0068) Zemědělské a lesnické stroje a traktory - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 1: Obecné zásady pro konstrukci a vývoj ze září 2019.

ČSN ISO 25119-3 (47 0068) Zemědělské a lesnické stroje a traktory - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 3: Sériový vývoj, hardware a software. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 25119-3 (47 0068) Traktory a zemědělské a lesnické stroje - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 3: Sériový vývoj, hardware a software ze září 2019.

ČSN ISO 25119-4 (47 0068) Zemědělské a lesnické stroje a traktory - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 4: Výroba, provoz, úpravy a podpůrné procesy. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 25119-4 (47 0068) Zemědělské a lesnické stroje a traktory - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 4: Výroba, provoz, úpravy a podpůrné procesy ze září 2019.

ČSN EN 12301 (69 1286) Stroje na zpracování plastů a pryže - Kalandry - Bezpečnostní požadavky. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 12301 (69 1286) Stroje na zpracování plastů a pryže - Kalandry - Bezpečnostní požadavky z června 2020.

ČSN EN 1612 (69 1287) Stroje na zpracování plastů a pryže - Reakční tvářecí stroje a zařízení - Bezpečnostní požadavky. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 1612 (69 1287) Stroje na zpracování plastů a pryže - Reakční tvářecí stroje a zařízení - Bezpečnostní požadavky z dubna 2020.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad.

ČSN EN 1459-4 (26 8804) Terénní vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 4: Dodatečné požadavky na manipulační vozíky s proměnným vyložením manipulující s volně zavěšenými břemeny.

ČSN EN 1459-5 (26 8804) Terénní vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 5: Rozhraní pro připojení.

ČSN EN 15746-2 (28 1007) Železniční aplikace - Kolej - Dvoucestné stroje a jejich přídavná zařízení - Část 2: Obecné bezpečnostní požadavky. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 15746-2+A1 (28 1007) Železniční aplikace - Kolej - Dvoucestné stroje a jejich přídavná zařízení - Část 2: Všeobecné bezpečnostní požadavky z května 2012.

ČSN EN 1804-1 (44 4421) Důlní stroje - Bezpečnostní požadavky na hydraulické mechanizované výztuže - Část 1: Sekce výztuží a obecné požadavky. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 1804-1+A1 (444421) Důlní stroje - Bezpečnostní požadavky na hydraulické mechanizované výztuže - Část 1: Sekce výztuží a všeobecné požadavky ze srpna 2010.

ČSN EN 1804-2 (44 4421) Důlní stroje - Bezpečnostní požadavky na hydraulické mechanizované výztuže - Část 2: Stojky a válce. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 1804-2+A1 (44 4421) Důlní stroje - Bezpečnostní požadavky na hydraulické mechanizované výztuže - Část 2: Stojky a válce ze srpna 2010.

ČSN EN 1804-3 (44 4421) Důlní stroje - Bezpečnostní požadavky na hydraulické mechanizované výztuže - Část 3: Hydraulické a elektrohydraulické ovládací systémy. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 1804-3+A1 (44 4421) Důlní stroje - Bezpečnostní požadavky na hydraulické mechanizované výztuže - Část 3: Hydraulické ovládací systémy ze srpna 2010.

ČSN EN 1004-1 (73 8112) Pojízdná pracovní dílcová lešení - Část 1: Materiály, rozměry, návrhová zatížení, požadavky na provedení a bezpečnost. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 1004 (73 8112) Pojízdná pracovní dílcová lešení - Materiály, rozměry, návrhová zatížení, požadavky na provedení a bezpečnost ze srpna 2005.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail