Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 8. 7. 2019

Zdroj: 

ČSN EN IEC 60812 ed. 2 (01 0675) Analýza způsobů a důsledků poruch (FMEA a FMECA). Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN IEC 60812 ed. 2 (01 0675) Analýza způsobů a důsledků poruch (FMEA a FMECA) z dubna 2019. S účinností od 14. září 2021 se zrušuje ČSN EN 60812 (01 0675) Techniky analýzy bezporuchovosti systémů – Postup analýzy způsobů a důsledků poruch (FMEA) z ledna 2007.

ČSN EN IEC 61496-3 (33 2206) Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická snímací ochranná zařízení - Část 3: Zvláštní požadavky na aktivní optoelektronická ochranná zařízení s rozptylným odrazem (AOPDDR). S účinností od 11. ledna 2022 se zrušuje ČSN CLC/TS 61496-3 (33 2206) Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická snímací ochranná zařízení - Část 3: Zvláštní požadavky na aktivní optoelektronická ochranná zařízení s rozptylným odrazem (AOPDDR) z října 2009.

ČSN EN 388+A1 (83 2350) Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 388 (83 2350) Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům ze září 2017.

ČSN EN 13832-1 (83 2520) Ochranná obuv proti chemikáliím - Část 1: Terminologie a zkušební metody. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 13832-1 (83 2520) Obuv chránící před chemikáliemi - Část 1: Terminologie a metody zkoušení z dubna 2019.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad.

ČSN EN 54-3+A1 (34 2710) Elektrická požární signalizace – Část 3: Požární poplachová zařízení – Sirény a další zvuková zařízení. S účinností od 31. března 2022 se zrušuje ČSN EN 54-3 ed. 2 (34 2710) Elektrická požární signalizace – Část 3: Požární poplachová zařízení – Sirény a další zvuková zařízení z května 2017.

ČSN EN ISO 19296 (44 5003) Dobývání - Mobilní podzemní stroje - Bezpečnost stroje. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 1889-1 (44 5003) Důlní stroje - Mobilní podzemní stroje - Bezpečnost - Část 1: Stroje na pneumatikách z ledna 2012.

ČSN EN ISO 4007 (83 2400) Osobní ochranné prostředky - Ochrana očí a obličeje - Slovník. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 4007 (83 2400) Osobní ochranné prostředky - Ochrana očí a obličeje - Slovník z prosince 2012.

ČSN EN ISO 20023 (83 8205) Tuhá biopaliva - Bezpečnost pelet z tuhých biopaliv - Bezpečná manipulace a skladování dřevních pelet při použití v obytných a malých prostorách+).

ČSN EN ISO 23907-1 (85 4002) Ochrana před poraněním ostrými předměty - Požadavky a zkušební metody - Část 1: Nádoby na ostré předměty pro jedno použití. S účinností od 29. 2. 2020 se zrušuje ČSN EN ISO 23907 (85 4002) Ochrana před poraněním ostrými předměty - Požadavky a metody zkoušení - Obaly na ostré předměty z března 2013.

U norem označených +) se připravuje převzetí překladem.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Nové příspěvky publikované na informačním serveru BOZPinfo.cz

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail