Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 8. 4. 2022

ČSN EN 12463 (51 3050) Potravinářské stroje - Plnicí stroje a vyměnitelná příslušenství - Bezpečnostní a hygienické požadavky. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 12463 (51 3050) Potravinářské stroje - Plnicí stroje a vyměnitelné příslušenství - Bezpečnostní a hygienické požadavky ze září 2021.

ČSN EN 16704-1+A1 (73 6395) Železniční aplikace - Kolej - Bezpečnost při práci v koleji - Část 1: Rizika na železnici a společné principy ochrany na pevných a mobilních pracovištích. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 16704-1 (73 6335) Železniční aplikace - Kolej - Bezpečnost při práci v koleji - Část 1: Rizika na železnici a společné principy ochrany na pevných a mobilních pracovištích z dubna 2018.

ČSN EN 16704-3+A1 (73 6395) Železniční aplikace - Kolej - Bezpečnost při práci v koleji - Část 3: Kompetence personálu pracujícího v blízkosti koleje nebo v koleji. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 16704-3 (73 6395) Železniční aplikace - Kolej - Bezpečnost při práci v koleji - Část 3: Kompetence personálu pracujícího v blízkosti koleje nebo v koleji z června 2018.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad.

ČSN EN 620 (26 0085) Kontinuální manipulační zařízení a systémy - Požadavky na bezpečnost vztahující se na pevné pásové dopravníky pro sypký materiál. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 620+A1 (26 0085) Kontinuální manipulační zařízení a systémy - Požadavky na bezpečnost a elektromagnetickou kompatibilitu na pevné pásové dopravníky pro sypký materiál z července 2011.

ČSN EN 415-3 (26 7600) Bezpečnost balicích strojů - Část 3: Tvarovací, plnicí a uzavírací stroje; plnicí a uzavírací stroje. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 415-3+A1 (26 7600) Bezpečnost balicích strojů - Část 3: Tvarovací, plnicí a uzavírací stroje z dubna 2010.

ČSN EN 415-11 (26 7600) Bezpečnost balicích strojů - Část 11: Určení efektivnosti a dostupnosti.

ČSN EN ISO 3691-6 (26 8812) Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 6: Plošinové vozíky pro přepravu nákladů a osob. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 3691-6 (26 8812) Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 6: Plošinové vozíky pro přepravu nákladů a osob z července 2016.

ČSN EN 16952+A1 (47 0640) Zemědělské stroje - Terénní pracovní plošiny pro provoz v sadech (WPO) - Bezpečnost. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 16952 (47 0640) Zemědělské stroje - Terénní pracovní plošiny pro provoz v sadech (WPO) - Bezpečnost z května 2019.

ČSN EN 12012-4+A1 (69 1602) Stroje na zpracování plastů a pryže - Rozmělňovací stroje - Část 4: Bezpečnostní požadavky na aglomerátory. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 12012-4 (69 1602) Stroje na zpracování plastů a pryže - Rozmělňovací stroje - Část 4: Bezpečnostní požadavky na aglomerátory z ledna 2020.

ČSN EN ISO 16321-2 (83 2416) Ochrana očí a obličeje pro pracovní použití - Část 2: Dodatečné požadavky na ochranné prostředky používané při svařování a podobných technologiích.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail