Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 8. 4. 2021

Zdroj: 

ČSN EN 50678 (33 1610) Obecný postup pro ověřování účinnosti ochranných opatření elektrických spotřebičů po opravě.

ČSN EN IEC 61496-1 ed. 4 (33 2206) Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická snímací ochranná zařízení - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky. S účinností od 18. 8. 2023 se zrušuje ČSN EN 61496-1 ed. 3 (33 2206) Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická snímací ochranná zařízení - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky.

ČSN EN IEC 61496-2 ed. 2 (33 2206) Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická snímací ochranná zařízení - Část 2: Zvláštní požadavky na zařízení používající aktivní optoelektronická ochranná zařízení (AOPD). S účinností od 19. 8. 2023 se zrušuje ČSN EN 61496-2 (33 2206) Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická snímací ochranná zařízení - Část 2: Zvláštní požadavky na aktivní optoelektronická ochranná zařízení (AOPD) z května 2014.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad.

ČSN EN ISO 4126-3 (13 4310) Bezpečnostní zařízení pro ochranu proti nadměrnému tlaku - Část 3: Pojistné ventily a pojistná zařízení proti prasknutí disku v kombinaci. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 4126-3 (13 4310) Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Část 3: Kombinace pojistných ventilů a bezpečnostních zařízení s průtržnou membránou z prosince 2006.

ČSN EN 13274-4 (83 2205) Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Metody zkoušení - Část 4: Zkouška plamenem. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 13274-4 (83 2205) Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Metody zkoušení - Část 4: Zkoušky plamenem z ledna 2002.

ČSN EN ISO 12402-7 (83 2865) Osobní vztlakové prostředky - Část 7: Materiály a součásti - Požadavky na bezpečnost a metody zkoušení. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 12402-7 (83 2865) Osobní vztlakové prostředky - Část 7: Materiály a součásti - Požadavky na bezpečnost a metody zkoušení z července 2007.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail