Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 8. 4. 2020

Zdroj: 

ČSN EN IEC 61482-1-1 ed. 2 (35 9743) Práce pod napětím - Ochranné oblečení proti tepelným účinkům elektrického oblouku - Část 1-1: Zkušební metody - Metoda 1: Stanovení hodnoty tepelné výkonnosti oblouku (ELIM, ATPV a/nebo EBT) materiálů pro oblečení a ochranného oblečení používaného při otevřeném oblouku. S účinností od 7. srpna 2022 se zrušuje ČSN EN 61482-1-1 (35 9743) Práce pod napětím - Ochranné oblečení proti tepelným účinkům elektrického oblouku - Část 1-1: Zkušební metody - Metoda 1: Stanovení hodnoty tepelné výkonnosti oblouku (ATPV nebo EBT50) materiálů pro oblečení odolných proti ohni z března 2010.

ČSN EN 1127-1 ed. 3 (38 9622) Výbušná prostředí - Prevence a ochrana proti výbuchu - Část 1: Základní koncepce a metodika. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 1127-1 ed. 3 (38 9622) Výbušná prostředí - Prevence a ochrana proti výbuchu - Část 1: Základní koncepce a metodika. S účinností od 28. února 2022 se zrušuje ČSN EN 1127-1 ed. 2 (38 9622) Výbušná prostředí - Prevence a ochrana proti výbuchu - Část 1: Základní koncepce a metodika z ledna 2012.

ČSN EN 16985 (82 4015) Stříkací kabiny pro organické nátěrové hmoty - Bezpečnostní požadavky. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 16985 (82 4015) Stříkací kabiny pro organické práškové nátěrové hmoty - Bezpečnostní požadavky ze září 2019.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad.

ČSN EN 12413 (22 4501) Bezpečnostní požadavky na nástroje z pojeného brusiva. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 12413+A1 (22 4501) Bezpečnostní požadavky na nástroje z pojeného brusiva z července 2011.

ČSN EN 474-1+A6 (27 7911) Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 1: Obecné požadavky. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 474-1+A5 (27 7911) Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 1: Obecné požadavky z července 2018.

ČSN EN 15493 (65 0120) Svíčky - Specifikace požární bezpečnosti+). Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 15493 (65 0120) Svíčky - Specifikace požární bezpečnosti z dubna 2008.

ČSN EN 1612 (69 1287) Stroje na zpracování plastů a pryže - Reakční tvářecí stroje a zařízení - Bezpečnostní požadavky. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 1612-1+A1 (69 1287) Stroje pro zpracování plastů a pryže - Reakční tvářecí stroje - Část 1: Bezpečnostní požadavky na dávkovací a míchací jednotky z února 2009.

ČSN EN 15154-5 (83 1901) Bezpečnostní sprchy pro první pomoc - Část 5: Horní vodní tělové sprchy pro jiná pracoviště než laboratoře.

ČSN EN ISO 374-2 (83 2310) Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům - Část 2: Stanovení odolnosti proti penetraci+). Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 374-2 (83 2310) Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům - Část 2: Stanovení odolnosti proti penetraci z července 2015.

ČSN EN ISO 374-4 (83 2310) Ochranné rukavice proti chemikáliím a mikroorganismům - Část 4: Stanovení odolnosti proti degradaci chemikáliemi+). Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 374-4 (83 2310) Ochranné rukavice proti chemikáliím a mikroorganismům - Část 4: Stanovení odolnosti proti degradaci chemikáliemi z června 2014.

ČSN EN ISO 13287 (83 2571) Osobní ochranné prostředky - Obuv - Metoda zkoušení odolnosti proti uklouznutí. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 13287 (83 2571) Osobní ochranné prostředky - Obuv - Metoda zkoušení odolnosti proti uklouznutí z května 2013.

ČSN EN ISO 11393-2 (83 2770) Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 2: Požadavky na provedení a zkušební metody pro ochranu nohou+). Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 381-2 (83 2770) Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 2: Zkušební metody pro ochranu nohou z února 1997 a ČSN EN 381-5 (83 2770) Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 5: Požadavky pro ochranu nohou z února 1997.

ČSN EN ISO 11393-4 (83 2770) Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 2: Požadavky na provedení a zkušební metody pro ochranné rukavice+). Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 381-4 (83 2770) Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 4: Zkušební metody pro ochranné rukavice proti pořezání řetězovou pilou z února 2000 a ČSN EN 381-7 (83 2770) Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 7: Požadavky na ochranné rukavice proti pořezání řetězovou pilou z února 2000.

ČSN EN ISO 13854 (83 3211) Bezpečnost strojních zařízení - Nejmenší mezery k zamezení stlačení částí lidského těla. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 349+A1 (83 3211) Bezpečnost strojních zařízení - Nejmenší mezery k zamezení stlačení částí lidského těla z prosince 2008.

U norem a změn označených +) se připravuje převzetí překladem.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail