Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 8. 3. a 8. 4. 2024

ČSN CLC/TS 51643-32 (34 1394) Ochrany před přepětím nízkého napětí - Část 32: Ochrany před přepětím připojené k DC straně fotovoltaických instalací - Zásady výběru a použití.

ČSN EN IEC 61800-5-3 (35 1720) Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 5-3: Bezpečnostní požadavky - Funkční, elektrické a ekonomické požadavky na kodéry*).

ČSN EN 378-1+A1 (14 0647) Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 1: Základní požadavky, definice, klasifikace a kritéria volby. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 378-1+A1 (14 0647) Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 1: Základní požadavky, definice, klasifikace a kritéria volby z května 2021.

ČSN EN 378-3+A1 (14 0647) Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 3: Instalační místo a ochrana osob. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 378-3+A1 (14 0647) Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 3: Instalační místo a ochrana osob z května 2021.

ČSN EN 378-4+A1 (14 0647) Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 4: Provoz, údržba, oprava a rekuperace. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 378-4+A1 (14 0647) Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 4: Provoz, údržba, oprava a rekuperace z března 2020.

ČSN IEC/TS 61936-0 (33 3201) Elektrické instalace nad 1 kV AC a 1,5 kV DC - Část 0: Zásady, které je třeba  dodržovat při navrhování a montáži vysokonapěťových instalací – Bezpečnost vysokonapěťových instalací*).

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad.

ČSN EN IEC 62788-2-1 (36 4660) Postupy měření materiálů používaných ve fotovoltaických modulech – Část 2-1: Polymerní materiály - Přední a zadní stěny – Požadavky na bezpečnost.

ČSN EN ISO 13943 (73 0801) Požární bezpečnost - Slovník. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 13943 (73 0801) Požární bezpečnost - Slovník z ledna 2018.

ČSN EN 16005 (74 7040) Motoricky ovládané dveře - Bezpečnost při používání - Požadavky a zkušební metody. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 16005 (74 7040) Motoricky ovládané dveře - Bezpečnost při používání - Požadavky a zkušební metody z května 2013.

Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail