Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 8. 3. 2021

Zdroj: 

ČSN EN IEC 61969-3 ed. 3 (18 8003) Mechanické konstrukce pro elektrická a elektronická zařízení - Venkovní kryty - Část 3: Environmentální požadavky, zkoušky a bezpečnostní hlediska*). S účinností od 23. 7. 2023 se zrušuje ČSN EN 61969-3 ed. 2 (18 8003) Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Venkovní kryty - Část 3: Environmentální požadavky, zkoušky a bezpečnostní hlediska z července 2012.

ČSN EN IEC 62841-2-6 (36 1510) Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 2-6: Zvláštní požadavky na ruční kladiva. S účinností od 10. 8. 2024 se zrušuje ČSN EN 60745-2-6 ed. 2 (36 1551) Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-6: Zvláštní požadavky na kladiva z listopadu 2010.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad.

ČSN EN IEC 62443-3-2 (18 0304) Bezpečnost systémů pro průmyslovou automatizaci a řízení - Část 3-2: Posouzení bezpečnostních rizik pro návrh systému.

ČSN EN 81-40 ed. 2 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 40: Schodišťové výtahy a šikmé zvedací plošiny pro dopravu osob s omezenou pohyblivostí+).

ČSN EN IEC 62790 ed. 2 (36 4652) Připojovací skříňky pro fotovoltaické moduly - Bezpečnostní požadavky a zkoušky. S účinností od 19. 8. 2023 se zrušuje ČSN EN 62790 (36 4652) Připojovací skříňky pro fotovoltaické moduly - Bezpečnostní požadavky a zkoušky ze srpna 2015.

ČSN EN 12042+A1 (51 2515) Potravinářské stroje - Automatické dělicí stroje - Bezpečnostní a hygienické požadavky. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 12042 (51 2515) Potravinářské stroje - Automatické dělicí stroje na těsto - Bezpečnostní a hygienické požadavky z října 2014.

ČSN EN 15998 (70 1023) Sklo ve stavebnictví - Bezpečnost v případě požáru, požární odolnost - Metodika zkoušení skla pro účely klasifikace+). Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 15998 (70 1023) Sklo ve stavebnictví - Bezpečnost v případě požáru, požární odolnost - Metodika zkoušení skla pro účely klasifikace z června 2011.

Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu.
U norem označených +) se připravuje převzetí překladem.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail