Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 8. 2. 2017

Zdroj: 

ČSN ISO 1996-1 (01 1621) Akustika - Popis, měření a hodnocení hluku prostředí - Část 1: Základní veličiny a postupy pro hodnocení. Tato část ISO 1996 definuje základní veličiny použité pro popis hluku v komunálních prostředích a popisuje základní postupy hodnocení. Rovněž stanoví metody hodnocení hluku v životním prostředí a poskytuje návod na predikci potenciální společenské odezvy na obtěžování dlouhodobou expozicí různými druhy hluku v životním prostředí. Norma nestanovuje limity hluku v životním prostředí. Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 1996-1 (01 1621) ze srpna 2004.

ČSN EN ISO 4254-10 (47 0601) Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 10: Rotační obraceče a shrnovače. Tato část ISO 4254 je určena k používání spolu s ISO 4254-1, stanovuje bezpečnostní požadavky a jejich ověřování týkající se návrhu a výroby rotačních obracečů, rotačních shrnovačů a rotačních obracečů-shrnovačů, včetně rotačních bubnových shrnovačů, používaných pouze jednou osobou (obsluhou), majících jeden nebo několik poháněných rotorů, nesených, návěsných, přívěsných nebo samojízdných. Kromě toho specifikuje typy informací o bezpečných způsobech práce, včetně zbytkových rizik, které mají být poskytnuty výrobcem. Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 4254-10 (47 0601) z června 2010.

ČSN EN ISO 14123-1 (83 3230) Bezpečnost strojních zařízení - Snižování ohrožení zdraví nebezpečnými látkami emitovanými strojním zařízením - Část 1: Zásady a specifikace pro výrobce strojních zařízení. Tato část ISO 14123 stanovuje zásady pro řízení rizika ohrožující zdraví nebezpečnými látkami vznikajícími u strojního zařízení. Tato část ISO 14123 není použitelná na látky, které ohrožují zdraví výbuchem, plamenem nebo radioaktivními vlastnostmi, nebo jejich chování při extrémních teplotách nebo tlacích. Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 14123-1 (83 3230) z května 2016.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad.

ČSN EN 16831 (47 2012) Zemědělské a lesnické stroje a traktory - Bezpečnost - Formát pro hlášení nehod.

ČSN EN 764-1+A1 (69 0004) Tlaková zařízení - Část 1: Slovník. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 764-1 (69 0004) z října 2015.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail