Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 8. 10. 2020

Zdroj: 

ČSN EN IEC 61293 ed. 2 (33 0150) Značení elektrických zařízení jmenovitými údaji vztahujícími se k elektrickému napájení - Bezpečnostní požadavky. S účinností od 10. 4. 2023 se zrušuje ČSN EN 61293 (33 0150) Elektrotechnické předpisy - Označování elektrických zařízení jmenovitými údaji vztahujícími se k elektrickému napájení - Bezpečnostní požadavky z prosince 1996.

ČSN EN 61482-2 (35 9743) Práce pod napětím - Ochranné oblečení proti tepelným účinkům elektrického oblouku - Část 2: Požadavky.

ČSN EN IEC 62932-2-2 (36 4386) Průtokové bateriové energetické systémy pro stacionární aplikace - Část 2-2: Bezpečnostní požadavky.

ČSN EN IEC 62984-2 (36 4387) Vysokoteplotní akumulátorové baterie - Část 2: Bezpečnostní požadavky a zkoušky*).

ČSN 73 0802 ed. 2 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty.

ČSN 73 0804 ed. 2 Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty.

ČSN 73 0831 ed. 2 Požární bezpečnost staveb - Shromažďovací prostory.

ČSN EN ISO 15025 (83 2750) Ochranné oděvy - Ochrana proti teplu a ohni - Metoda zkoušení pro omezené šíření plamene. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 15025 (83 2750) Ochranné oděvy - Ochrana proti teplu a ohni - Metoda zkoušení pro omezené šíření plamene ze srpna 2017.

Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad.

ČSN EN ISO 7010 (01 8012) Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Registrované bezpečnostní značky+). Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 7010 (01 8012) Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Registrované bezpečnostní značky z prosince 2012.

ČSN EN ISO 11553-1 (19 2011) Bezpečnost strojních zařízení - Stroje pro laserové opracování - Část 1: Bezpečnostní požadavky pro laser. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 11553-1 (19 2011) Bezpečnost strojních zařízení - Stroje pro laserové opracování - Část 1: Všeobecné bezpečnostní požadavky z června 2009.

ČSN EN 840-6 (26 9381) Pojízdné kontejnery na odpad a recyklaci - Část 6: Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 840-6 (26 9381) Pojízdné kontejnery na odpad a recyklaci - Část 6: Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví z července 2013.

ČSN EN IEC 60519-1 ed. 5 (33 5002) Bezpečnost u zařízení pro elektroohřev a elektromagnetické zpracování - Část 1: Obecné požadavky. S účinností od 2023-04-15 se zrušuje ČSN EN 60519-1 ed. 4 (33 5002) Bezpečnost u zařízení pro elektroohřev a elektromagnetické zpracování - Část 1: Obecné požadavky z listopadu 2015.

ČSN EN IEC 60695-1-12 (34 5615) Zkoušení požárního nebezpečí - Část 1-12: Návod k posuzování požárního nebezpečí u elektrotechnických výrobků - Požární bezpečnost.

ČSN EN ISO 19085-9 (49 6070) Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 9: Stolové kotoučové pily (s a bez posuvného stolu)+).

ČSN EN ISO 19085-11 (49 6070) Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 11: Kombinované stroje+). Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 940+A1 (49 6129) Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kombinované obráběcí stroje na dřevo ze srpna 2012.

ČSN EN 407 ed. 2 (83 2326) Ochranné rukavice a další prostředky na ochranu rukou proti tepelným rizikům (teplu a/nebo ohni). S účinností od 2021-04-30 se zrušuje ČSN EN 407 (83 2326) Ochranné rukavice proti tepelným rizikům (teplu a/nebo ohni).

ČSN EN ISO 15384 (83 2803) Ochranné oděvy pro hasiče - Laboratorní metody zkoušení a technické požadavky na provedení oděvů pro likvidaci požárů v otevřeném terénu. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 15614 (83 2803) Ochranné oděvy pro hasiče - Laboratorní metody zkoušení a technické požadavky na provedení oděvů pro likvidaci požárů v otevřeném terénu.

U norem označených +) se připravuje převzetí překladem.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail