Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 8. 1. 2020

Zdroj: 

ČSN EN ISO 10517 (47 0614) Motorové ruční nůžky na živé ploty - Bezpečnost. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 10517 (47 0614) Motorové ruční nůžky na živé ploty - Bezpečnost (ISO 10517:2009) z dubna 2010.

ČSN EN 12012-4 (69 1602) Stroje na zpracování plastů a pryže - Rozmělňovací stroje - Část 4: Bezpečnostní požadavky na aglomerátory. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 12012-4+A1 (69 1602) Stroje pro zpracování plastů a pryže - Rozmělňovací stroje - Část 4: Bezpečnostní požadavky na aglomerátory z června 2009.

ČSN EN 943-2 (83 2726) Ochranné oděvy proti nebezpečným pevným, kapalným a plynným chemikáliím včetně kapalných a pevných aerosolů - Část 2: Požadavky na účinnost protichemických ochranných oděvů typ 1 (plynotěsných) pro záchranné jednotky (ET). Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 943-2 (83 2726) Ochranné oděvy proti nebezpečným pevným, kapalným a plynným chemikáliím včetně kapalných a pevných aerosolů - Část 2: Požadavky na účinnost protichemických ochranných oděvů typ 1 (plynotěsných) pro záchranná družstva (ET) z října 2019.

ČSN EN 343 (83 2761) Ochranné oděvy - Ochrana proti dešti. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 343 (83 2761) Ochranné oděvy - Ochrana proti dešti ze srpna 2019.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad

ČSN EN 1127-1 ed. 3 (38 9622) Výbušná prostředí - Prevence a ochrana proti výbuchu - Část 1: Základní koncepce a metodika+).

ČSN EN ISO 19085-7 (49 6070) Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 7: Srovnávací frézky, tloušťkovací frézky, kombinované srovnávací/tloušťkovací frézky+). Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 859+A2 (49 6126) Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Srovnávací frézky s ručním posuvem z listopadu 2012; ČSN EN 860+A2 (49 6127) Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Jednostranné tloušťkovací frézky z listopadu 2012; ČSN EN 861+A2 (49 6128) Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kombinované srovnávací a tloušťkovací frézky listopadu 2012.

ČSN EN ISO 22568-1 (83 2570) Prostředky na ochranu chodidel a nohou - Požadavky a zkušební metody pro posouzení součástí obuvi - Část 1: Kovové tužinky. Jejím vyhlášením se spolu s vyhlášením ČSN EN ISO 22568-2 (83 2570) Prostředky na ochranu chodidel a nohou - Požadavky a zkušební metody pro posouzení součástí obuvi - Část 2: Nekovové tužinky z ledna 2020, ČSN EN ISO 22568-3 (83 2570) Prostředky na ochranu chodidel a nohou - Požadavky a zkušební metody pro posouzení součástí obuvi - Část 3: Kovové vložky odolné proti propíchnutí z ledna 2020 a ČSN EN ISO 22568-4 (83 2570) Prostředky na ochranu chodidel a nohou - Požadavky a zkušební metody pro posouzení součástí obuvi - Část 4: Nekovové vložky odolné proti propíchnutí z ledna 2020 zrušuje ČSN EN 12568 (83 2570) Prostředky na ochranu chodidel a nohou - Požadavky a metody zkoušení pro tužinky a vložky odolné proti propíchnutí z ledna 2011.

ČSN EN ISO 11393-5 (83 2770) Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 5: Zkušební metody a požadavky na provedení ochranných kamaší+). Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 381-8 (83 2770) Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 8: Zkušební metody pro ochranné kamaše proti pořezání řetězovou pilou z července 1998; ČSN EN 381-9 (83 2770) Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 9: Požadavky pro ochranné kamaše proti pořezání řetězovou pilou z července 1998.

ČSN EN ISO 11393-6 (83 2770) Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 6: Zkušební metody a požadavky na provedení chráničů horní části těla+). Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 381-10 (83 2770) Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 10: Metody zkoušení pro chrániče horní části těla z května 2003; ČSN EN 381-11 (83 2770) Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 11: Požadavky na chrániče
horní části těla z května 2003.

ČSN EN ISO 20607 (83 3304) Bezpečnost strojních zařízení - Návod k používání - Obecné principy pro návrh.

ČSN EN ISO 22065 (83 3633) Ovzduší na pracovišti - Postupy měření plynů a par pomocí odběrových trubic - Požadavky a zkušební metody. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 1076 (83 3633) Ovzduší na pracovišti - Postupy měření plynů a par pomocí odběrových trubic - Požadavky a zkušební metody z července 2010.

U norem a změn označených +) se připravuje převzetí překladem.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail