Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 6. 5. 2022

ČSN EN 13155 (27 0139) Jeřáby - Bezpečnost - Volně zavěšené prostředky pro uchopení břemen. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 13155 (27 0139) Jeřáby - Bezpečnost - Volně zavěšené prostředky pro uchopení břemen z června 2021.

ČSN EN 17106-1 (27 8319) Strojní zařízení pro údržbu pozemních komunikací - Bezpečnost - Část 1: Obecné požadavky. Jejím vydáním se spolu s vydáním ČSN EN 17106-2 (27 8319) z května 2022, ČSN EN 17106-3-1 (27 8319) z května 2022, ČSN EN 17106-3-2 (27 8319) z května 2022 a ČSN EN 17106-4 (27 8319) z května 2022 zrušuje ČSN EN 13019+A1 (27 8319) Stroje pro čištění povrchu vozovek - Bezpečnostní požadavky z října 2009, ČSN EN 13524+A2 (27 8324) Stroje pro údržbu pozemních komunikací - Bezpečnostní požadavky ze srpna 2014, ČSN EN 13021+A1 (27 8325) Stroje pro zimní údržbu - Bezpečnostní požadavky z října 2009.

ČSN EN 17106-2 (27 8319) Strojní zařízení pro údržbu pozemních komunikací - Bezpečnost - Část 2: Zvláštní požadavky pro stroje pro čištění povrchu vozovek. Jejím vydáním se spolu s vydáním ČSN EN 17106-1 (27 8319) z května 2022, ČSN EN 17106-3-1 (27 8319) z května 2022, ČSN EN 17106-3-2 (27 8319) z května 2022 a ČSN EN 17106-4 (27 8319) z května 2022 zrušuje ČSN EN 13019+A1 (27 8319) Stroje pro čištění povrchu vozovek - Bezpečnostní požadavky z října 2009, ČSN EN 13524+A2 (27 8324) Stroje pro údržbu pozemních komunikací - Bezpečnostní požadavky ze srpna 2014, ČSN EN 13021+A1 (27 8325) Stroje pro zimní údržbu - Bezpečnostní požadavky z října 2009.

ČSN EN 17106-3-1 (27 8319) Strojní zařízení pro údržbu pozemních komunikací - Bezpečnost - Část 3-1: Stroje pro zimní údržbu - Požadavky pro stroje pro odklízení sněhu s rotačními nástroji a sněžné pluhy. Jejím vydáním se spolu s vydáním ČSN EN 17106-1 (27 8319) z května 2022, ČSN EN 17106-2 (27 8319) z května 2022, ČSN EN 17106-3-2 (27 8319) z května 2022 a ČSN EN 17106-4 (27 8319) z května 2022 zrušuje ČSN EN 13019+A1 (27 8319) Stroje pro čištění povrchu vozovek - Bezpečnostní požadavky z října 2009; ČSN EN 13524+A2 (27 8324) Stroje pro údržbu pozemních komunikací - Bezpečnostní požadavky ze srpna 2014, ČSN EN 13021+A1 (27 8325) Stroje pro zimní údržbu - Bezpečnostní požadavky z října 2009.

ČSN EN 17106-3-2 (27 8319) Strojní zařízení pro údržbu pozemních komunikací - Bezpečnost - Část 3-2: Stroje pro zimní údržbu - Zvláštní požadavky pro posypové stroje. Jejím vydáním se spolu s vydáním ČSN EN 17106-1 (27 8319) z května 2022, ČSN EN 17106-2 (27 8319) z května 2022, ČSN EN 17106-3-1 (27 8319) z května 2022 a ČSN EN 17106-4 (27 8319) z května 2022 zrušuje ČSN EN 13019+A1 (27 8319) Stroje pro čištění povrchu vozovek - Bezpečnostní požadavky z října 2009, ČSN EN 13524+A2 (27 8324) Stroje pro údržbu pozemních komunikací - Bezpečnostní požadavky ze srpna 2014, ČSN EN 13021+A1 (27 8325) Stroje pro zimní údržbu - Bezpečnostní požadavky z října 2009.

ČSN EN 17106-4 (27 8319) Strojní zařízení pro údržbu pozemních komunikací - Bezpečnost - Část 4: Stroje pro údržbu servisních oblastí komunikací - Požadavky pro stroje pro sečení trávy a křovin. Jejím vydáním se spolu s vydáním ČSN EN 17106-1 (27 8319) z května 2022, ČSN EN 17106-2 (27 8319) z května 2022, ČSN EN 17106-3-1 (27 8319) z května 2022 a ČSN EN 17106-3-2 (27 8319) z května 2022 zrušuje ČSN EN 13019+A1 (27 8319) Stroje pro čištění povrchu vozovek - Bezpečnostní požadavky z října 2009, ČSN EN 13524+A2 (27 8324) Stroje pro údržbu pozemních komunikací - Bezpečnostní požadavky ze srpna 2014, ČSN EN 13021+A1 (27 8325) Stroje pro zimní údržbu - Bezpečnostní požadavky z října 2009.

ČSN EN 12609 (27 8503) Automíchače - Bezpečnostní požadavky. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 12609 (27 8503) Mobilní domíchávače - Bezpečnostní požadavky ze srpna 2021.

ČSN EN IEC 60445 ed. 6 (33 0160) Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikace - Identifikace svorek předmětů, zakončení vodičů a vodičů. S účinností od 20. 8. 2024 se zrušuje ČSN EN 60445 ed. 5 (33 0160) Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci - Identifikace svorek předmětů, konců vodičů a vodičů z května 2018.

ČSN EN IEC 62841-4-5 (36 1510) Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 4-5: Zvláštní požadavky na střihače trávy.

ČSN EN ISO 19085-2 (49 6070) Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 2: Vodorovné kotoučové pily s přidržovačem desky. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 19085-2 (49 6070) Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 2: Vodorovné kotoučové pily s přidržovačem z října 2019.

ČSN EN ISO 19085-14 (49 6070) Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 14: Čtyřstranné frézky. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 12750 (49 6131) Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Čtyřstranné frézky ze srpna 2013.

ČSN EN ISO 19085-15 (49 6070) Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 15: Lisy.

ČSN EN ISO 19085-16 (49 6070) Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 16: Stolové pásové pily a rozmítací pásové pily. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 1807-1 (49 6125) Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Pásové pily - Část 1: Stolové pásové pily a rozmítací pásové pily z října 2013.

ČSN EN 13870+A1 (51 3075) Potravinářské stroje - Porcovací stroje - Bezpečnostní a hygienické požadavky. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 13870 (51 3075) Potravinářské stroje - Porcovací stroje - Bezpečnostní a hygienické požadavky z dubna 2016.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad.

ČSN EN 1034-4 (50 7010) Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu papírenských strojů a zařízení - Část 4: Rozvlákňovače a jejich nakládací zařízení. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 1034-4+A1 (50 7010) Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu papírenských strojů a zařízení - Část 4: Rozvlákňovače a jejich nakládací zařízení z června 2010.

ČSN EN 17479 (83 2112) Chrániče sluchu - Návod pro výběr zkušebních metod vhodnosti pro jednotlivé uživatele.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail