Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 6. 3. 2020

Zdroj: 

ČSN ISO 2631-5 (01 1405) Vibrace a rázy - Hodnocení expozice člověka celkovým vibracím - Část 5: Metoda hodnocení vibrací obsahujících sdružené rázy. Jejím vydáním se zrušuje ČSN ISO 2631-5 (01 1405) Vibrace a rázy - Hodnocení expozice člověka celkovým vibracím - Část 5: Metoda hodnocení vibrací obsahujících sdružené rázy z listopadu 2005.

ČSN ISO 20816-8 (01 1412) Vibrace - Měření a hodnocení vibrací strojů - Část 8: Pístové kompresory. Jejím vydáním se zrušuje ČSN ISO 10816-8 (01 1412) Vibrace - Hodnocení vibrací strojů na základě měření na nerotujících částech - Část 8: Pístové kompresory z prosince 2014.

ČSN EN ISO 4869-1 (01 1640) Akustika - Chrániče sluchu - Část 1: Subjektivní metoda měření vložného útlumu
zvuku
. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 4869-1 (01 1640) Akustika - Chrániče sluchu - Část 1: Subjektivní metoda měření vložného útlumu ze srpna 2019.

ČSN EN ISO 4869-2 (01 1640) Akustika - Chrániče sluchu - Část 2: Odhad efektivních hladin akustického tlaku A za nasazeným chráničem sluchu. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 4869-2 (01 1640) Akustika - Chrániče sluchu - Část 2: Odhad hladin akustického tlaku A za nasazeným chráničem sluchu ze srpna 2019.

ČSN EN 13611 (06 1820) Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných a/nebo kapalných paliv - Obecné požadavky. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 13611 (06 1820) Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných a/nebo kapalných paliv - Obecné požadavky z října 2019.

ČSN EN ISO 18497 (47 0650) Zemědělské stroje a traktory - Bezpečnost autonomních zemědělských strojů - Principy navrhování. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 18497 (47 0650) Zemědělské stroje a traktory - Bezpečnost vysoce automatizovaných zemědělských strojů - Principy navrhování ze září 2019.

ČSN EN 13832-2 (83 2520) Ochranná obuv proti chemikáliím - Část 2: Požadavky pro omezený kontakt s chemikáliemi. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 13832-2 (83 2520) Obuv chránící před chemikáliemi - Část 2: Požadavky pro omezený kontakt s chemikáliemi z června 2019.

ČSN EN 13832-3 (83 2520) Ochranná obuv proti chemikáliím - Část 3: Požadavky pro dlouhodobý kontakt s chemikáliemi. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 13832-3 (83 2520) Obuv chránící před chemikáliemi - Část 3: Požadavky pro dlouhodobý kontakt s chemikáliemi z června 2019.

ČSN EN ISO 13851 (83 3325) Bezpečnost strojních zařízení - Dvouruční ovládací zařízení - Zásady pro konstrukci a výběr. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 13851 (83 3325) Bezpečnost strojních zařízení - Dvouruční ovládací zařízení - Zásady pro konstrukci a výběr z října 2019.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad.

ČSN EN IEC 31010 ed. 2 (01 0352) Management rizik - Techniky posuzování rizik+). S účinností od 18. července 2022 se zrušuje ČSN EN 31010 (01 0352) Management rizik - Techniky posuzování rizik z ledna 2011.

ČSN EN 378-4+A1 (14 0647) Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 4: Provoz, údržba, oprava a rekuperace. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 378-4 (14 0647) Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 4: Provoz, údržba, oprava a rekuperace z října 2017.

ČSN EN 50499 ed. 2 (36 7920) Postup pro hodnocení vystavení zaměstnanců elektromagnetickým polím. S účinností od 20. srpna 2022 se zrušuje ČSN EN 50499 (36 7920) Postup pro hodnocení vystavení zaměstnanců elektromagnetickým polím z října 2009.

ČSN EN 1114-3 (69 1809) Stroje pro zpracování plastů a pryže - Vytlačovací stroje a vytlačovací linky - Část 3: Bezpečnostní požadavky na odtahová zařízení. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 1114-3+A1 (69 1809) Stroje pro zpracování plastů a pryže - Šnekové vytlačovací stroje a vytlačovací linky - Část 3: Bezpečnostní požadavky na odtahová zařízení z června 2009.

ČSN EN 15154-6 (83 1901) Bezpečnostní sprchy pro první pomoc - Část 6: Pevně zabudované sprchy s více tryskami pro jiná umístění než v laboratořích.

ČSN EN 13098 (83 3624) Expozice pracoviště - Měření vzdušných mikroorganizmů a mikrobiálních sloučenin - Obecné požadavky. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 13098 (83 3624) Ovzduší na pracovišti - Směrnice pro měření vzdušných mikroorganizmů a endotoxinů z května 2001.

U norem a změn označených +) se připravuje převzetí překladem.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail