Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 6. 12. 2019

Zdroj: 

ČSN EN 62841-3-12 (36 1510) Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 3-12: Zvláštní požadavky na přenosné stroje na závity. S účinností od 21. června 2023 se zrušuje ČSN EN 61029-2-12 (36 1581) Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí - Část 2-12: Zvláštní požadavky na stroje na závity z prosince 2011.

ČSN EN IEC 62040-1 ed. 2 (36 9066) Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) - Část 1: Bezpečnostní požadavky. S účinností od 19. července 2022 se zrušuje ČSN EN 62040-1 (36 9066) Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) - Část 1: Všeobecné a bezpečnostní požadavky pro UPS z května 2009.

ČSN EN ISO 20023 (83 8205) Tuhá biopaliva - Bezpečnost pelet z tuhých biopaliv - Bezpečná manipulace a skladování při použití dřevních pelet v obytných a jiných malých instalacích. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 20023 (83 8205) Tuhá biopaliva - Bezpečnost pelet z tuhých biopaliv - Bezpečná manipulace a skladování dřevních pelet při použití v obytných a malých prostorách z července 2019.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad

ČSN EN 1853+AC (47 0626) Zemědělské stroje - Přípojná vozidla - Bezpečnost. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 1853 (47 0626) Zemědělské stroje - Přípojná vozidla se sklápěcí karosérií - Bezpečnost z června 2018.

ČSN EN ISO 19085-10 (49 6070) Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 10: Tesařské kotoučové pily pro staveniště (stavitelské pily) +). Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 1870-19 (49 6130) Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 19: Stolové kotoučové pily (s a bez posuvného stolu) a tesařské kotoučové pily pro staveniště z července 2014.

U norem a změn označených +) se připravuje převzetí překladem.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail