Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 6. 11. 2020

Zdroj: 

ČSN EN IEC 61558-1 ed. 3 (35 1330) Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky. S účinností od 21. 6. 2022 se zrušuje ČSN EN 61558-1 ed. 2 (35 1330) Bezpečnost výkonových transformátorů, napájecích zdrojů, tlumivek a podobných výrobků - Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky z července 2006 a ČSN EN IEC 61558-1 ed. 3 (35 1330) Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky z listopadu 2019.

ČSN EN IEC 61010-2-010 ed. 4 (35 6502) Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-010: Zvláštní požadavky na laboratorní zařízení pro ohřev materiálů. S účinností od 22. 5. 2023 se zrušuje ČSN EN 61010-2-010 ed. 3 (35 6502) Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-010: Zvláštní požadavky na laboratorní zařízení pro ohřev materiálů ze srpna 2015.

ČSN EN IEC 61010-2-081 ed. 3 (35 6502) Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-081: Zvláštní požadavky na automatická a poloautomatická zařízení pro analýzu a jiné účely. S účinností od 22. 5. 2023 se zrušuje ČSN EN 61010-2-081 ed. 2 (35 6502) Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-081: Zvláštní požadavky na automatická a poloautomatická zařízení pro analýzu a jiné účely z listopadu 2015.

ČSN EN IEC 62841-3-9 ed. 2 (36 1510) Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 3-9: Zvláštní požadavky na přenosné pokosové pily. S účinností od 20. 4. 2024 se zrušuje ČSN EN 62841-3-9 (36 1510) Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 3-9: Zvláštní požadavky na přenosné pokosové pily z května 2016.

ČSN EN IEC 63056 (36 4328) Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Bezpečnostní požadavky pro lithiové akumulátorové články a baterie pro použití v systémech pro akumulaci elektrické energie*).

ČSN EN 16689 (83 2804) Ochranné oděvy pro hasiče - Požadavky na provedení ochranných oděvů pro technické zásahy. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 16689 (83 2804) Ochranné oděvy pro hasiče - Požadavky na provedení ochranných oděvů pro technické zásahy z října 2017.

Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad.

ČSN EN 16990 (30 7209) Lehká motorová vozidla pro přepravu osob a zboží a souvisejících zařízení nepodléhající schválení typu pro použití na pozemních komunikacích - Čtyřkolová terénní vozidla (SbS, SxS, SSV) - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody.

ČSN EN IEC 62933-5-2 (36 4500) Systémy pro akumulaci elektrické energie (EES) - Část 5-2: Bezpečnostní požadavky na systémy EES integrované do sítě - Elektrochemické systémy.

ČSN EN ISO 4254-6 ed. 2 (47 0601) Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 6: Postřikovače a zařízení pro zapracování kapalných průmyslových hnojiv. S účinností od 31. 5. 2021 se zrušuje ČSN EN ISO 4254-6 (47 0601) Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 6: Postřikovače a zařízení pro zapracování kapalných průmyslových hnojiv z dubna 2010.

ČSN EN 1794-2 (73 7061) Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Neakustické vlastnosti - Část 2: Obecné požadavky na bezpečnost a životní prostředí+). Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 1794-2 (73 7061) Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Neakustické vlastnosti - Část 2: Obecné požadavky na bezpečnost a životní prostředí ze srpna 2011.

U norem označených +) se připravuje převzetí překladem.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail