Nezbytně nutná doba na vyšetření

Dotaz byl publikován v týdeníku Sondy č. 16 z 26. dubna 2007.

Zaměstnavatel změnil od 1. 1. 2007 vnitřním předpisem proplácení náhrad za návštěvu u lékaře na maximálně 2 hodiny v místě bydliště a 4 hodiny mimo bydliště. Delší čas jenom omluví, případně umožní napracování zameškané doby. V některých případech se ovšem návštěva u lékaře v tak krátké době nedá stihnout. Je takovéto ustanovení vnitřního předpisu v souladu s nařízením vlády č. 590/2006 Sb.?

Vnitřní předpis je v této části neplatný, protože je v rozporu s právními předpisy, konkrétně se zmíněným nařízením vlády číslo 590/2006 Sb. V něm je uvedeno, že při vyšetření nebo ošetření má zaměstnanec nárok na pracovní volno s náhradou mzdy na dobu nezbytně nutnou. Nedošlo zde tedy k žádné změně. Doby nezbytně nutná je cesta tam, čekání, ošetření a cesta zpět. Každý případ je proto nutné posuzovat individuálně.

Komentáře

<P>.... ještě bych dodal, že

25.07.2007 - 18:09 Norbert Chalupa
<P>.... ještě bych dodal, že náhrada mzdy bude mj. poskytnuta v případě, že vyšetření nebo ošetření nebylo možno provést mimo pracovní dobu zaměstnance. Jakým způsobem zaměstnanec musí prokázat tuto skutečnost, aby mu zaměstnavatel nepřítomnost oprávněně uznal a náhradu mzdy vyplatil? Na základě čeho nebo rozhodnutí kterého orgánu je stanoveno, že nezbytně nutná doba je cesta tam, čekání, ošetření a cesta zpět? Bydlím v Opavě, lékaře budu mít v Brně, přičemž v NV č. 590/2006 Sb. odst. 1 přílohy je stanoveno, že pokud je zdravotnické zařízení dále od místa bydliště, bude poskytnuto zaměstnanci volno, a náhrada mzdy za dobu nezbytně nutnou? Nemyslím si, že je zde jednoznačný výklad a praxe ve firmách ukazuje, že je tomu tak. Ani kontrolní orgány nemají k tomuto problému jasný výklad.</P> <P>Chalupa.</P>

Re:

27.07.2007 - 18:37 Surovec
<P>POZOR !!!</P> <P>Musí se důsledně rozlišit péče léčebná, tedy svobodně volená podle potřeb pacienta od péče preventivní, která je plánovatelná a oragnizuje ji zaměstnavatel, neboť je konána zejména v jeho zájmu (viz § 103, odst (1) písm a) zákona 262/2006 Sb) a je vyjmuta ze svobodné volby - viz zákon 20/1966 Sb.</P> <P>Pro léčebnou péči potom platí, že refundace náleží při poskytnutí&nbsp;této péče v nejbližším zdravotnické zařízení !!. Vyloučení možnosti provést ošetření v mimopracovní době je obtížně prokazatelné (logicky), protože se odvíjí od schválených ordinačních hodin, které jsou projednány a&nbsp;schváleny zřizovatelem (ti jsou prakticky jen ze dvou skupin: krajské úřady, nebo ministerstvo zdravotnictví). Neznám ze svého okolí ale takový případ, kdy by zaměstnavatel zkoumal ordinační hodiny. Naopak vždy by bylo možné argumentovat situací, kdy dochází k bezprostřednímu ohrožení zdraví, nebo jeho zhoršení. Možná dokonce i stavem, kdy je potřebné poskytnout první pomoc. Není proto rozhodující, jakého lélaře pacient navštítí, ale zda v druhu posytované zdravní péče se jedná o nejbližší zdravotnické zařízení. Proto např. pro "ostravaka" bude nejbližší lexellův gama-nůž vždy v Praze a naopak pro "pražááka" bude klimatická komora pro zátěžové testy vždy v Ostravě, nebo v Kamenné u Příbrami.</P> <P><U>Větší nepřesnost, nebo nejednotnost výkladu tohoto problému&nbsp;je ale v ustanovení přílohy č. 1, odstavec 2 citovaného nařízení vlády 590/2006 Sb</U>. Zde totiž není specificky uveden nárok na refundaci nákladů spojených s títmo druhem zdravotní péče. Pokud by ale zaměstanec (nejedná se totiž o pacienta, ale o zdravou osobu, která se podrobuje péči z důvodů požadavku zaměstnavatele a nevybírá si ani zdravotnické zařízení) nedostal refundaci veškerých nákladů a nebyl by mu také započítátn čas&nbsp;do odpracované doby, došlo by k porušení&nbsp;úmluvy ILO č. 161, která je publikována jako Vyhláška Ministerstva zahraničních věcí č. 145/1988 Sb., o závodních zdravotních službách. Převedeno do praxe to může znamenat i možnost&nbsp;podání žaloby vůči České republice, která je garantem naplnění této úmluvy Mezinárodní organizace práce. </P> <P>Pro úplnost citace inkriminované pasáže úmluvy 161: <EM><U>Čl.12 -&nbsp;&nbsp;Dohled na zdraví pracovníků ve vztahu k práci nesmí být pro ně spojen se ztrátou na výdělku; musí být bezplatný a konat se pokud možno v pracovní době.</U></EM></P> <P>&nbsp;</P> <P>Zdravím a hezké prázdniny</P> <P>Surovec</P>

Re:

27.07.2007 - 19:06 Norbert Chalupa
<P>&nbsp;</P> <P>Pane Surovče,</P> <P>&nbsp;</P> <P>myslím, že z mého příspěvku vyplynulo, že se jedná o léčebnou péči, nikoliv pracovnělékařskou. Tam jsou volna a náhrady mzdy jasné.</P> <P>Nicméně, nesprávně uvádíte, že refundace mzdy se poskytne pouze v případě&nbsp;nejbližšího zdravotnického zařízení bydliště nebo pracoviště zaměstnance. Je nutno vzít v úvahu písm. b)&nbsp; čl.1 přílohy výše uvedeného nařízení vlády, kde se hovoří, že bylo-li vyšetření nebo ošetření poskytnuto v jiném než nejbližším zdravotnickém zařízení, poskytne se náhradní volno na nezbytně nutnou dobu s náhradou mzdy za dobu&nbsp;dle písm. a), tedy nezbytně nutnou. A to je kámen úrazu. Neznám firmu, která by poskytovala náhradu mzdy za celou dobu nepřítomnosti zaměstnance v práci z důvodu vyšetření nebo ošetření ( pominu-li závažné stavy apod. ). Zdůrazňuji, že nehovořím o pracovnělékařské péči! </P> <P>Chalupa</P>

Re:Nezbytně nutná doba na vyšetření

29.08.2007 - 11:09 Jarek Veselý
<P>Dobrý den,</P> <P>jsem strojvedoucí, pracuji v nepřetržitém provozu. Každým rokem (mám více než 50 let)mi zaměstnavatel nařídí dle vyhlášky 110/1995 Sb. preventivní prohlídku u lékaře zdravotní preventivní péče v místě pravidelného pracoviště. Tento někdy požaduje před prohlídkou doplňující vyšetření u odborných lékařů.Bydlím v místě 20km vzdáleném, kde mám i vlastního lékaře (svobodná volba).Před nařízenou prohlídkou musím u vlastního lékaře vyzvednout dokumentaci či výpis. </P> <P>Před prohlídkou se musím dostavit (ve volnu) na pravidelné pracoviště, vyzvednout propustku, zajít k lékaři,nechat potvrdit a po návratu zpět odevzdat. Pouze tuto dobu , která je různá( 1-4 hod podle čekání na vyšetření)&nbsp;, zaměstnavatel proplácí a to pouze základní hodinovou sazbou. Neproplácí&nbsp; čas na vyzvednutí dokumentace, neproplácí náklady na dopravu, neproplácí čas, strávený na jiných vyšetřeních.</P> <P>Postupuje správně?</P> <P>&nbsp;Děkuji za odpověď.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; J.Veselý</P>

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail